"Pintasilittelyllä meitä ei enää niinku aviteta" : ammatillisten perhekotivanhempien työn kuormittavuuden käsittely ryhmätyönohjauksessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pylvänäinen, Heidi
dc.contributor.author Ryynänen, Erna
dc.date.accessioned 2012-08-29T07:16:55Z
dc.date.available 2012-08-29T07:16:55Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1242244
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38420
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208292274 en
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ammatillisten perhekotivanhempien kuormituspuhetta ryhmätyönohjauksessa ja sitä, mikä rooli ryhmätyönohjauksella oli kuormituspuheen käsittelyssä. Tutkimuksessa keskityttiin työnohjauksen tukea antavan funktion tarkasteluun. Analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä analyysia (grounded theory). Pro gradu -tutkielma on osa Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen ”Ennen ja jälkeen huostaanoton – kehittyvän reflektion muodot ja asiantuntijuuden ulottuvuudet ehkäisevässä ja korjaavassa lastensuojelutyössä” -tutkimusprojektia. Aineistona tutkimuksessa olivat ammatillisten perhekotivanhempien kahdeksan videoitua ryhmätyönohjausistuntoa. Ammatilliset perhekotivanhemmat kokoontuivat Jyväskylän yliopiston Psykologian laitoksella syksyn ja kevään 2007–2008 aikana. Aineistosta muodostui kaksi ydinkategoriaa: sijaishuollon vanhemmuuden erityislaatuisuus ja vertaistuki. Sijaishuollon vanhemmuuden erityislaatuisuus liitettiin menetettyyn ydinperhe-elämään, ammatillisen perhekotivanhemman julkisen, yksityisen ja yksilöllisen rajalla elämiseen sekä perhekotiin yrityksenä ja monitoimijaisena työkontekstina. Vertaistukeen liitettiin jaettua ymmärrystä perhekotityön sisällöstä ja kohteesta sekä voimaantumista. Menetetty ydinperhe-elämä-kategoria liittyi työn katkeamattomuuteen, yksityisyyden puutteeseen ja riittämättömyyden tunteeseen perhekodin lapsia kohtaan. Ammatillisen perhekotivanhemman julkisen, yksityisen ja yksilöllisen rajalla elämisen kategoriassa kuormituspuhe liittyi haastavien sijaislasten käytökseen, siitä aiheutuvaan loukkaantumiseen, sijaislapsesta luopumiseen ja huoleen sijaislapsesta. Perhekoti yrityksenä ja monitoimijaisena työkontekstina -kategoria sisälsi kuormituspuhetta yrittäjyydestä sekä yhteistyön haasteista ulkopuolisten tahojen kanssa. Jaettu ymmärrys perhekotityön sisällöstä ja kohteesta -kategoria liittyi työnohjauksen ryhmämuotoisuuteen, työnohjattavien saman alan harjoittamiseen sekä työnohjaajan rooliin työnohjauksessa. Ryhmätyönohjaus voimaannutti ammatillisia perhekotivanhempia, koska kuormitustekijöistä pystyttiin puhumaan avoimesti. Se kevensi oloa ja paransi työssä jaksamista. Tulosten perusteella ammatillisten perhekotivanhempien työ on monin tavoin kuormittavaa. Ryhmätyönohjaus osoittautui vuorovaikutustilanteeksi, jossa oli mahdollisuus palauttaa voimavaroja työhön. Tutkimuksen perusteella ryhmätyönohjausta voi suositella ammatillisten perhekotivanhempien työssä jaksamisen ja sen edistämisen tukimuodoksi.
dc.format.extent 38 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other ryhmätyönohjaus
dc.subject.other ammatillinen perhekotivanhemmuus
dc.subject.other työn kuormittavuus
dc.subject.other aineistolähtöinen analyysi
dc.title "Pintasilittelyllä meitä ei enää niinku aviteta" : ammatillisten perhekotivanhempien työn kuormittavuuden käsittely ryhmätyönohjauksessa
dc.title.alternative Ammatillisten perhekotivanhempien työn kuormittavuuden käsittely ryhmätyönohjauksessa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208292274
dc.subject.ysa työnohjaus
dc.subject.ysa perhekodit
dc.subject.ysa työn kuormittavuus
dc.subject.ysa sijaishuolto
dc.subject.ysa vanhemmuus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en
dc.subject.method Grounded theory
dc.date.updated 2012-08-29T07:16:56Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record