"Kysyin heti samassa, että aletaanko mua nyt sitten kyttäämään" : vanhempien luottamus lastensuojelua kohtaan ensimmäisen intervention yhteydessä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hagström, Oili
dc.date.accessioned 2012-08-29T06:28:54Z
dc.date.available 2012-08-29T06:28:54Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224783
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208292273 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38419
dc.description.abstract Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää lastensuojelun kanssa tekemisissä olleiden vanhempien luottamusta lastensuojelua kohtaan. Vanhemmilta kysyttiin haastattelemalla heidän ennakko-oletuksiaan lastensuojelusta, kokemuksiaan ensimmäisestä interventiosta sekä tietouttaan omasta positiostaan ja oikeuksistaan. Haastateltavien lastensuojeluasiakkuus vaihteli kertaluontoisista kohtaamisista useamman vuoden kestäneeseen kontaktiin. Ensimmäisen intervention taustalla oli valtaosalla lastensuojeluilmoitus; joko perheenjäsenen, muun yksityisen henkilön tai viranomaisen tekemä. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli tarkastella lastensuojeluilmoitusten syitä sekä lasten että vanhempien kohdalla. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jossa on käytetty monimetodista tutkimusotetta. Empiirisenä aineistona on seitsemän haastattelua, joissa on kuitenkin haastateltu yhteensä kymmentä vanhempaa. Aineiston analyysi perustuu sisällönanalyysiin. Tutkielman viitekehyksessä kuvataan lastensuojeluprosessin alkuvaihetta ja varsinaisessa teoriaosuudessa pohditaan luottamuksen käsitettä. Kvantitatiivisessa osuudessa on analysoitu tutkimuspaikkakunnan lastensuojeluilmoituksia ja vertailtu niitä kuuden muun paikkakunnan ilmoituksiin. Tutkimus paljasti, että lastensuojelun maine on pelottava. Pelko lasten huostaanotosta saattoi viivästyttää avun hakemista tai vastaanottamista. Luottamus lastensuojeluun perustui lähinnä uskoon institutionaalisen toiminnan oikeudenmukaisuudesta, konkreettisen avun saamisesta sekä kuulluksi tulemisen tunteesta. Kertaluontoisissa tapaamisissa koettiin tyytyväisyyttä sekä keskusteluun että yleensäkin interventioon. Eniten epäluottamusta oli haastateltavilla, jotka olivat hakeneet apua, mutta kokivat, ettei heidän asiantuntijuuttaan vanhempina kunnioitettu. Valtaosa haastatelluista ei tiennyt intervention jälkeenkään, oliko perheestä tehty lastensuojeluilmoitus tai miten lastensuojeluprosessi toimii. Kaikilla ei ollut myöskään tietoa asiakkaan oikeuksista eikä siitä, olivatko he lastensuojeluperheitä, siis lastensuojelun ”kirjoissa ja kansissa”. Kvantitatiivinen aineisto vahvisti aiempaa tutkimustulosta siitä, että päihteidenkäyttö on ylivertaisesti suurin syy lastensuojeluilmoituksiin. Sen sijaan mielenterveysongelmien osuus lastensuojeluilmoitusten syynä oli yllättävän pieni. Eri paikkakuntien välillä esiintyi tilastollisia eroavaisuuksia, mikä saattaa olla osoitus lastensuojelun paikallisten toimijoiden kulttuurien erilaisuudesta. Suurimmat erot olivat siinä, painottuiko ilmoituksissa huoli lapseen vai vanhemmuuteen. Viranomaisten osuus lastensuojeluilmoitusten tekijöinä tutkimuspaikkakunnalla oli lähes 85 %, mikä valtakunnallisesti vertailtuna on merkittävän korkea osuus.
dc.format.extent 99 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other lastensuojeluilmoitus
dc.subject.other asiakkuus
dc.subject.other institutionaalisuus
dc.subject.other luottamus
dc.subject.other valta
dc.title "Kysyin heti samassa, että aletaanko mua nyt sitten kyttäämään" : vanhempien luottamus lastensuojelua kohtaan ensimmäisen intervention yhteydessä
dc.title.alternative Vanhempien luottamus lastensuojelua kohtaan ensimmäisen intervention yhteydessä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208292273
dc.subject.ysa lastensuojelu
dc.subject.ysa lastensuojeluilmoitukset
dc.subject.ysa asiakkuus
dc.subject.ysa instituutiot
dc.subject.ysa luottamus
dc.subject.ysa valta
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-08-29T06:28:55Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record