Intersubjektiiviset suhteet ja katse

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tähtinen, Johanna
dc.date.accessioned 2012-08-29T05:55:35Z
dc.date.available 2012-08-29T05:55:35Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224784
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208292272 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38418
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisen suhteen katse muodostaa subjektien välisissä kohtaamisissa, ja millainen rooli tällaisilla katseen välityksellä tapahtuvilla kohtaamisilla on yksilön minuuden rakentumisessa. Tarkastelen kysymystä kahden kilpailevan intersubjektiivisuuden teorian, transsendentaalisen fenomenologian ja dialogisen filosofian, kontekstissa. Transsendentaalisen fenomenologian edustajaksi olen valinnut Jean-Paul Sartren ja dialogisen filosofian edustajaksi Georg Simmelin, sillä nämä ajattelijat ovat kiinnittäneet erityistä huomiota katseen varassa tapahtuvaan kohtaamiseen. Sartren ja Simmelin ajatukset intersubjektiivisesta katseesta ovat myös jyrkästi vastakkaisia. Sartrella katse näyttäytyy etäännyttävänä suhteena, jossa katsoja pelkistää kohteensa oman kokemusmaailmansa intentionaaliseksi objektiksi, kun taas Simmelillä katse luo vastavuoroisen intersubjektiivisen sidoksen, joka tarjoaa välittömän pääsyn toisen kokemusmaailmaan. Työssäni pyrin selvittämään, mitä perusteita tällaisille näkemyksille voi olla, ja ovatko näkemykset sovitettavissa yhteen. Väitän, että kun luovutaan joistakin Sartren teorian virheellisistä oletuksista, Sartren ja Simmelin teoriat voidaan nähdä toisiaan täydentävinä. Tässä yhteensovittamisessa hyödynnän Nick Crossleyn esittämää kompromissia transsendentaalisen fenomenologian ja dialogisen filosofian välillä. Sen pohjalta väitän, että simmeliläinen katse tulee ymmärtää alkuperäisenä ilmiönä, jonka perustalle rakentuvat myöhemmin katseen objektivoivat muodot. Näiden objektivoivien muotojen kehittyminen edellyttää reflektiivistä itsetietoisuutta, joka konstituoituu kehollisessa suhteessa toiseen. Väitän kuitenkin, että reflektiivisen itsetietoisuuden kehittyminen ei sulje pois vastavuoroisen katseen mahdollisuutta, vaan se säilyy intersubjektiivisten kohtaamisten perusmuotona siinä missä objektivoiva katse tulee nähdä poikkeamana tuosta perustavammasta suhteesta.
dc.format.extent 63 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Sartre, Jean-Paul
dc.subject.other Simmel, Georg
dc.subject.other katse
dc.title Intersubjektiiviset suhteet ja katse
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208292272
dc.subject.ysa subjektius
dc.subject.ysa intersubjektiivisuus
dc.subject.ysa dialoginen filosofia
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine filosofia fi
dc.contributor.oppiaine Philosophy en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-08-29T05:55:36Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record