Inhimillisen ymmärtämisen perustaa etsimässä : näkökulma Peter Winchin teoriaan ihmisen ymmärtämisestä, kielestä ja käyttäytymisestä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Relander, Mikko
dc.date.accessioned 2012-08-28T11:36:08Z
dc.date.available 2012-08-28T11:36:08Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224757
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208282267 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38414
dc.description.abstract Tutkielmassa käsitellään englantilaisen filosofin Peter Winchin (1926-1997) näkemystä yhteiskuntatutkimuksen filosofisista perusteista. Tutkielma keskittyy pääasiassa Winchin teokseen The Idea of a Social Sciences and its Relation to Philosophy (1958). Winch esit-tää teoksessaan, että luonnontieteet ja yhteiskuntatieteet on erotettava jo perusperiaatteil-taan toisistaan. Winch kritisoi voimakkaasti luonnontieteiden metodologiasta mallinsa ot-tavia yhteiskuntatieteilijöitä ja heitä puolustavia filosofeja. Lisäksi Winch esittää, että yh-teiskuntatutkija ei saa ottaa niin kutsuttua asiantuntijan roolia, josta selittää tutkimiensa ihmisyhteisöjen tai kulttuurien toimintaa ja tekoja huomioimatta tutkimiensa ihmisten omia käsityksiä toiminnastaan ja teoistaan. Winch esittää myös, että yhteiskuntatutkija ei saa arvostella tutkimiensa ihmisten käsityksiä. Winchin perustana toimii hänen tulkintansa Ludvig Wittgensteinin myöhäisfilosofiasta. Winch tulkitsee, että Wittgenstein esittää myöhäisfilosofiassaan teorian kielestä säännön seuraamisena. Tämän tulkinnan mukaan kieli edellyttää kielenkäyttäjien yhteisöä, joka sekä opettaa säännöt eteenpäin että valvoo niiden oikeaa noudattamista. Winch soveltaa tätä teoriaa esittäen sen pohjalta analogisen teorian ihmisen merkityksellisestä käyttäyty-misestä. Winch yhdistää nämä molemmat seikat, kielen ja käyttäytymisen, Wittgensteinilta lainaamassaan käsitteessä elämänmuoto. Winch esittää, että elämänmuotoja on erilaisia ja kussakin on omat sääntönsä. Winchin luonnontieteiden ja yhteiskuntatieteiden jyrkkä erot-taminen perustuu siihen, että yhteiskuntatieteilijän on perehdyttävä tutkimansa elämän-muodon sääntöihin, kun luonnontieteilijällä ei tällaista vaatimusta ole, koska sen kohde on niin sanotusti säännötön, fyysinen maailma. Tuon tutkielmassani esille yhden näkökulman Winchin filosofiaan. Tämän lisäksi esitän muutamia kriittisiä kommentteja koskien Winchin käsitystä säännöistä. Lisäksi esitän, että myöhemmässä artikkelissaan Understanding a Primitive Society Winch ei itsekään pysty pitämään kiinni pääteoksessaan laatimistaan teeseistään.
dc.format.extent 57 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Winch, Peter
dc.title Inhimillisen ymmärtämisen perustaa etsimässä : näkökulma Peter Winchin teoriaan ihmisen ymmärtämisestä, kielestä ja käyttäytymisestä
dc.title.alternative Näkökulma Peter Winchin teoriaan ihmisen ymmärtämisestä, kielestä ja käyttäytymisestä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208282267
dc.subject.ysa säännöt
dc.subject.ysa tutkimus
dc.subject.ysa yhteiskunta
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine filosofia fi
dc.contributor.oppiaine Philosophy en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-08-28T11:36:08Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record