Voiko vapauteen pakottaa? : tulkintoja pedagogisesta paradoksista

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lehto, Anne
dc.date.accessioned 2012-08-27T10:18:42Z
dc.date.available 2012-08-27T10:18:42Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224642
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208272255 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38393
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa käsitellään ns. pedagogista paradoksia. Johdantoa seuraavassa pääluvussa esitellään Immanuel Kantin (1724-1804) filosofiaa niiltä osin kuin se liittyy pedagogiseen paradoksiin, sillä Kantin muotoilut pakon ja vapaan tahdon yhdistämisen vaikeudesta ovat muodostuneet paradigmaattisiksi viittauskohteiksi pedagogista paradoksia käsittelevässä keskustelussa. Kolmannessa pääluvussa tuodaan esiin yhteensä viisi eri nykytulkintaa tai näkökulmaa pedagogiseen paradoksiin. Pyrkimyksenä on valottaa, mitä käsitteellä ’pedagoginen paradoksi’ voidaan tarkoittaa. Eri tulkitsijat tarjoavat vastauksiksi erilaisia painotuksia. Pedagoginen paradoksi voi olla eksistentiaalinen muistutus lapsen arvokkuudesta (Lovlie), sosialisaation ylittämistä kasvatuksen myötä (Siljander), vapauden ja pakottavien yhteiskunnallis-kulttuuristen reunaehtojen välinen jännite (Kivelä), spesifi liberaalin yhteiskunnan paradoksi (Uljens) tai näennäinen jännite, joka ratkeaa ymmärtämällä Kantin kasvatusajattelu osana hänen laajempaa soveltavaa etiikkaansa (Louden). Tarkoituksena on esitellä näitä tulkintoja sekä myös arvioida joiltain osin niiden suhdetta Kantin omiin Über Pädagogik -teoksessa esiin tuleviin näkemyksiin. Neljännessä pääluvussa käsitellään valtaa ja auktoriteettia, koska kasvatussuhteen katsotaan aina olevan epäsymmetrinen suhde, jossa kasvattajalla on enemmän valtaa kasvavaan kuin kasvavalla kasvattajaan. Päätännässä kootaan tulkintojen yhtäläisyyksiä ja eroja sekä pohditaan hieman sitä, missä muodossa keskustelua pedagogisesta paradoksista on mielekästä pitää vireillä ja missä mielessä ehkä ei. Työn yhtenä keskeisenä loppupäätelmänä on, että pedagogisen paradoksin ytimestä on edelleen löydettävissä Kantin teoreettisessa filosofiassaan esittämä antinomia vapauden ja luonnonkausaalisuuden välillä, vaikka eräiltä muilta osin pedagogista paradoksia koskeva keskustelu on etääntynyt suhteellisen kauas Kantin näkemyksistä. Esimerkiksi Kivelän tulkinta pedagogisesta paradoksista on siinä mielessä irronnut Kantin ajattelusta, että Kivelä ei jaa Kantin moraalifilosofisia näkemyksiä. Tällöin kasvattaminen näyttäytyy Kivelällä huomattavasti paradoksaalisempana toimintana kuin Kantilla. Myöskään pragmaattisessa muodossaan ymmärrettynä pedagoginen paradoksi ei ratkea. Näin siksi, että ei ole olemassa mitään universaalisti pätevää mekaanista vastausta pakottamisen (ohjauksen) ja vapauden oikeasta suhteesta partikulaarissa kasvatustilanteessa tai –suhteessa ylipäätään.
dc.format.extent 78 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Kant, Immanuel
dc.subject.other pedagoginen paradoksi
dc.title Voiko vapauteen pakottaa? : tulkintoja pedagogisesta paradoksista
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208272255
dc.subject.ysa kasvatus
dc.subject.ysa kasvatusfilosofia
dc.subject.ysa vapaus
dc.subject.ysa auktoriteetti
dc.subject.ysa valta
dc.subject.ysa paradoksit
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine filosofia fi
dc.contributor.oppiaine Philosophy en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-08-27T10:18:42Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record