Moderni - post - passé : tutkielma tietokyvystä ja joistain sen juurista 1980-1990-luvun taitteen moderni-postmodernikeskustelussa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Koikkalainen, Riitta
dc.date.accessioned 2012-08-27T09:57:32Z
dc.date.available 2012-08-27T09:57:32Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224634
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208272254 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38392
dc.description.abstract Tutkielmassa tarkastellaan kokoavasti Suomessakin 1980–1990-luvulla kuohuntaa herättäneen moderni–postmodernikeskustelun episteemisen juonteen pääpuheenvuoroja sekä joitain niiden taustoja. Kirjoituksessa lähdetään liikkeelle Jean-François Lyotardin esittämästä analyysista länsimaisen tieteen ja tietämisen tilasta, mistä laskeudutaan tekstin varsinaisen karttaan, Jürgen Habermasin ja Jean-François Lyotardin väliin 1980-luvulla virittyneeseen tietokyvyn ykseys–moneus-keskusteluun. Sitten tarkastellaan joitakin heidän sanomistensa taustoja tarkoituksena ymmärtää moderni-postmodernikeskustelun historiaa ja sen sävyjä. Lopuksi käsitteen passé kautta kysytään sekä modernin tietokyvyn ykseyden että postmodernin tietokyvyn moneuden projekteja ja esitetään vaatimattoman tietokyvyn mahdollisuus. Käsittelyn kartta piirtyy kahden moderni-postmodernikeskustelun avaintekstin varaan. Jürgen Habermasin kirjoitus Moderni – keskeneräinen projekti sisältää tiivistetysti ne keskustelun keskeiset teesit, joihin modernin projektin katsottiin nojaavan. Toinen Habermasilta käytetty keskeislähde on Theorie des kommunikativen Handelns I–II. Jean- François Lyotardin Réponse à la question: qu’est-ce que le postmoderne (Vastaus kysymykseen: mitä postmoderni on?) on puolestaan tiivis esitys postmoderniksi nimetyn ajattelun tavoista hahmottaa tuolloinen keskustelu modernin länsimaisen kulttuurin tilasta. Toinen Lyotardilta käytetty keskeislähde on Tieto modernissa yhteiskunnassa. Kirjoitus on kokoava – ei kaiken kattava – katsaus episteemisestä moderni– postmodernikeskustelusta, sen päälinjoista ja taustoista. Esitystä eteenpäin vievät teoreetikot ovat Jürgen Habermasin ja Jean-François Lyotardin lisäksi, Immanuel Kant (keskeislähde Kritik der Urteilskraft), Max Weber (keskeislähde Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehende Soziologie), Edmund Husserl (keskeislähteet Logical Investigations I–II ja The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenlology ja Ideas I), Jacques Derrida (keskeislähteet Of grammatology, Positioita ja Speech and Phenomena and Other Essays in Husserl’s Theory of Signs), Roland Barthes (keskeislähteet Elements of semiology, Mythologies ja Tekijän kuolema Tekstin syntymä), Jaqcues Lacan (keskeislähde Ècrits) ja Julia Kristeva (keskeislähteet Revolution in Poetic language ja The Kristeva Reader). Alkukielisiä lähteitä on esityksessä käytetty, mikäli niitä on ollut saatavilla.
dc.format.extent 78 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Habermas, Jürgen
dc.subject.other Lyotard, Jean-François
dc.subject.other Kant, Immanuel
dc.subject.other Weber, Max
dc.subject.other Husserl, Edmund
dc.subject.other Derrida, Jacques
dc.subject.other Barthes, Roland
dc.subject.other Lacan, Jacques
dc.subject.other Kristeva, Julia
dc.subject.other tietokyky
dc.title Moderni - post - passé : tutkielma tietokyvystä ja joistain sen juurista 1980-1990-luvun taitteen moderni-postmodernikeskustelussa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208272254
dc.subject.ysa moderni
dc.subject.ysa postmoderni
dc.subject.ysa subjekti
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine filosofia fi
dc.contributor.oppiaine Philosophy en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-08-27T09:57:33Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record