Itseyden konstituutio kehitysprosessina : näkökulmia itseyden muodostumiseen Erik H. Eriksonin psykoanalyyttisen kehitysteorian ja Charles Taylorin filosofisen antropologian valossa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hälinen, Minna
dc.date.accessioned 2012-08-27T09:42:47Z
dc.date.available 2012-08-27T09:42:47Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224628
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38390
dc.description.abstract Tutkielma käsittelee itseyden ja identiteetin muodostumista ja siihen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä. Identiteettiproblematiikkaa lähestytään Erik H. Eriksonin psykoanalyyttista ja psykososiaalista egon kehitysteoriaa sekä erityisesti ego-identiteetin muodostumista avaten. Toisena keskeisenä ajattelijana käytetään Charles Tayloria sekä hänen teoriaansa itseydestä ja moraalisesta ontologiasta. Työn yhtenä keskeisenä tarkoituksena on hahmottaa Eriksonin käyttämiä identiteetin, egon ja minuuden käsitteitä sekä Taylorin hermeneuttisen antropologian itseyden ja identiteetin käsitteitä. Toiseksi tutkielmassa pyritään tuomaan esille, että Taylorin ajattelu rinnastuu monin paikoin Eriksonin ajatteluun. Työn kolmantena päämääränä on osoittaa vertaillen näiden kahden ajattelijan eroja sekä yhtäläisyyksiä eri teemojen (identiteettikriisi, tunnustus ja narratiivisuus) kautta. Lopuksi tuodaan esille kuinka Eriksonin ja Taylorin teoriat täydentävät toisiaan: identiteetin ymmärtämisen kannalta on tarpeellista huomioida kaikki (somaattinen, psyykkinen, sosiaalinen sekä ideaalinen) aspektit sekä vahvan arvostamisen merkitys. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että persoonallinen identiteetti ja ego-identiteetti linkittyvät yhteen ja ovat riippuvaisia toisistaan. Käy myös ilmi, että itseyden muodostuminen on kehityksellinen prosessi, johon vaikuttavat muun muassa Eriksonin hahmottamat perustunteet, Taylorin ns. vahvojen arvostusten taustahorisontti sekä yksilölliset sitoumukset, tunnustus ja identifikaatiot. Tämän kehitysprosessin ja itsetulkinnan tuloksena yksilölle voi syntyä identiteetti, joka on kuitenkin muutoksille altis läpi elämän. Keskeisinä lähdeteoksina toimivat Sources of The Self (1989), Human Agency and Language (1985), Lapsuus ja Yhteiskunta (1982 (1950) ), Identity and Life Cycle 1994 (1959, 1980)).
dc.format.extent 135 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Taylor, Charles
dc.subject.other Erikson, Erik. H
dc.title Itseyden konstituutio kehitysprosessina : näkökulmia itseyden muodostumiseen Erik H. Eriksonin psykoanalyyttisen kehitysteorian ja Charles Taylorin filosofisen antropologian valossa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208272253
dc.subject.ysa antropologia
dc.subject.ysa elämänkaari
dc.subject.ysa elämäkerrat
dc.subject.ysa etiikka
dc.subject.ysa identiteetti
dc.subject.ysa itse
dc.subject.ysa psykoanalyysi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine filosofia fi
dc.contributor.oppiaine Philosophy en
dc.date.updated 2012-08-27T09:42:47Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record