Kamppailua asukkaista : Alahärmän imago ja retoriset keinot selviytyä kuntasektorin rakennemuutoksesta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Övermark, Niina
dc.date.accessioned 2012-08-27T06:00:37Z
dc.date.available 2012-08-27T06:00:37Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224598
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208272251 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38384
dc.description.abstract Tutkimus koski Alahärmän kunnan imagoa vuonna 2002. Tutkimuskohteina olivat Alahärmän kunnassa sijaitsevan Lillbacka Oy:n työntekijät sekä Alahärmän kunnan kuntamarkkinoinnin mainokset ja Ilkka lehden artikkelit Alahärmän kunnan tapahtumista. Empiirisen aineiston keräämiseen käytettiin survey -tutkimusta ja se suoritettiin viemällä kyselylomake valitun työpaikan henkilöstöpäällikölle. Kyselytutkimuksen näyte koko oli 130 henkilöä. Näyte koostui täysi-ikäisistä Lillbacka Oy:n työntekijöistä, joista 34,9% asui Alahärmässä ja 65,4% muualla. Aineiston analyysimenetelminä käytettiin frevenssijakaumia, ristiintaulukointia ja summamuuttujia. Retorinen tutkimusaineisto analysoitiin Aristoteleen ja Chaim Perelmanin retoriikan teorioiden kautta. Kyselytutkimuksen ajatuksena oli tarkastella millainen mielikuva härmäläisillä ja naapurikuntalaisilla oli Alahärmän kunnasta ja mitkä olisivat Lillbacka Oy:n työntekijöiden mahdolliset Alahärmään muuton motiivit. Mainosten ja lehtiartikkelien retoriikan analysoinnin avulla pyrin hahmottamaan Alahärmän kunnan tavoiteimagoa ja sen hetkistä imagoa, kuten maakuntalehti Ilkka sen kertoo. Muuttoliike ja kapeneva kuntatalous ovat ajaneet kuntia muuttamaan toimintojaan ja ajattelumallejaan. Kiristyvässä kilpailussa asukkaista kunnat ovat ottaneet mallia yritysmaailmasta ja alkaneet markkinoida itseään ja luomaan brändiä itsestään. Tulokset osoittavat, että muuton pääasiallisena motiivina on oma ja puolison työ. Omakotitalo ja suku koettiin myös tärkeiksi paikkakunnalle asettumisen motiiveina. Kyselyyn vastanneista suurin osa oli jo perheineen asettunut jonnekin eikä muuttoa pidetty ajankohtaisena. Toisaalta, jos elämäntilanne muuttuu, niin muutto koettiin mahdolliseksi. Alahärmään muutettaisiin kyselytutkimuksen perusteella, jos haluttaisiin rakentaa talo tai puolison työ olisi siellä. Mielikuvat vaikuttavat kyselyn perusteella siihen, viitsiikö henkilö edes harkita paikkakuntaa. Alahärmästä positiivisen mielikuvan omaavat henkilöt eivät täysin tyrmänneet muuttoa mutta elämäntilanne esti sen. Alahärmän kuntamarkkinointi ei sovi tutkimuksen perusteella Lillbacka oy:n työntekijöille. Potentiaaliset muuttajat kuntaan ovat muualla.
dc.format.extent 95 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other imago
dc.subject.other mielikuva
dc.subject.other kuntamarkkinointi ja retoriikka sekä kvantitatiivinen tutkimus
dc.subject.other frekvenssijakauma
dc.subject.other tunnusluvut ja ristiintaulukointi
dc.title Kamppailua asukkaista : Alahärmän imago ja retoriset keinot selviytyä kuntasektorin rakennemuutoksesta
dc.title.alternative Alahärmän imago ja retoriset keinot selviytyä kuntasektorin rakennemuutoksesta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208272251
dc.subject.ysa imago
dc.subject.ysa mielikuvat
dc.subject.ysa retoriikka
dc.subject.ysa kunnat
dc.subject.ysa markkinointi
dc.subject.ysa frekvenssit
dc.subject.ysa tunnusluvut
dc.subject.ysa maine
dc.subject.ysa Alahärmä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en
dc.subject.method Kvantitatiivinen tutkimus
dc.date.updated 2012-08-27T06:00:37Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record