Kuntaliitokset muutoksessa : Säynätsalon ja Korpilahden liitokset Jyväskylään 1990-2000-lukujen toimintaympäristön muutosten valossa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ylitalo, Hanne
dc.date.accessioned 2012-08-24T11:22:21Z
dc.date.available 2012-08-24T11:22:21Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224577
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208242246 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38379
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa käsitellään kuntaliitosten luonteen muutosta kuntien toimintaympäristön muutoksissa 1990–2000-luvuilla. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata tutkimuksen tapauskuntaliitosten eroja ja yhtäläisyyksiä sekä pyrkiä selittämään niitä kuntien toimintaympäristössä tapahtuneilla muutoksilla. Kunnat ovat kohdanneet tutkittavalla aikavälillä voimakkaita taloudellisia suhteita koskevia muutoksia, muuttoliikkeen voimistumisen, kansainvälistymisen ja Euroopan integraation kehityksen sekä laajojen julkishallintoa koskevien uudistusprosessien vaikutuksia. Yksi merkittävimmistä kuntien toimintaympäristöä muuttaneista tekijöistä on vuonna 2005 käynnistetty maamme suurin hallinnollinen uudistus, eli kunta- ja palvelurakenneuudistus. Tutkimuksen tapauskuntaliitoksina toimivat Säynätsalon ja Jyväskylän kuntaliitos vuodelta 1993 sekä Korpilahden ja Jyväskylän vuoden 2009 alussa toteutuva yhdistyminen. Tutkimusta varten on tutustuttu laajaan kuntaliitosaineistoon. Tutkimusaineiston muodostavat kuntaliitosasiakirjat, kuten kuntaliitosselvitykset ja -sopimukset, liitoksia käsittelevät muistiot ja kuntien ja kaupunginvaltuustojen sekä -hallitusten pöytäkirjat, sekä lisäksi Säynätsalon ja Jyväskylän kuntaliitoksen seurantatutkimus. Aineisto analysoitiin sisällönanalyyttisin menetelmin. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kuntaliitosten luonne on muuttunut toimintaympäristön muutosten myötä. Tapauskuntaliitokset edustavat omaa aikaansa ja ilmentävät sen toimintaympäristön muutoksia. Aineiston sisällönanalyysi osoitti, että Säynätsalon vapaaehtoinen kuntaliitos Jyväskylään voidaan tulkita hyvinvointivaltion murroskontekstissa kunnan puolustautumiseksi 1990-luvun talouden lamalta ja työttömyyden ehkäisemiskeinoksi tärkeän työllistäjän uhatessa vetäytyä Säynätsalosta. Korpilahden strateginen liitos Jyväskylään ilmentää puolestaan 2000-luvun uutta hallintaajattelua sekä kunta- ja palvelurakenneuudistusta tavoitteineen ja periaatteineen. Korpilahden kunta on kokenut itsehallintonsa säilyttämisen liian suureksi taloudelliseksi riskiksi tulevaisuudessa ja liitospäätöksellään tukee koko Keski-Suomen kehitystä oman itsenäisyytensä kustannuksella. Tutkimuksessa päätellään muutoksia tapahtuneen lisäksi kunnan ja kuntarakenteen yhteiskunnallisissa rooleissa sekä merkityksissä.
dc.format.extent 102 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kuntaliitokset
dc.subject.other kuntarakenne
dc.subject.other kuntien toimintaympäristö
dc.subject.other kunta- ja palvelurakenneuudistus
dc.subject.other Korpilahti
dc.subject.other Säynätsalo
dc.title Kuntaliitokset muutoksessa : Säynätsalon ja Korpilahden liitokset Jyväskylään 1990-2000-lukujen toimintaympäristön muutosten valossa
dc.title.alternative Säynätsalon ja Korpilahden liitokset Jyväskylään 1990-2000-lukujen toimintaympäristön muutosten valossa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208242246
dc.subject.ysa kuntaliitokset
dc.subject.ysa kuntarakenne
dc.subject.ysa kunnat
dc.subject.ysa toimintaympäristö
dc.subject.ysa kuntauudistus
dc.subject.ysa palvelurakenne
dc.subject.ysa Korpilahti
dc.subject.ysa Säynätsalo
dc.subject.ysa Jyväskylä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.oppiaine Social Policy en
dc.date.updated 2012-08-24T11:22:22Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record