Kokemus elämänhallinnasta eläkkeelle siirryttäessä ja kolmannessa iässä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tiittula, Päivi
dc.date.accessioned 2012-08-24T05:45:34Z
dc.date.available 2012-08-24T05:45:34Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224518
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208242233 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38366
dc.description.abstract Suomalaisen yhteiskunnan vanheneminen ja suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle ja kolmanteen ikään nostaa esille kysymyksiä, miten vastattaisiin tulevaisuuden palvelujen tarpeisiin ja miten palvelujärjestelmää olisi kehitettävä. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää 60- ja 65-vuotiaiden ikääntyvien elämänhallintaa ja nykyistä sekä tulevaa tuen tarvetta. Elämänhallinnan viitekehyksenä on Antonovskyn koherenssiteoria, jossa elämänhallinta rakentuu merkityksellisyydestä, hallinnantunteesta ja ymmärrettävyydestä. Aineisto koostuu 35 Helsingin Vanhan kaupungin alueella asuvan henkilön haastattelusta. Haastateltavista enemmistö oli jo eläkkeellä, mutta osa oli vielä työelämässä. Haastattelu rakentui kahdesta osasta: elämäntilannetta ja voimavaroja selvittävästä teemahaastattelusta sekä tulevaisuuden muistelusta, jossa ikääntyvät ihmiset kuvailivat aikaa, jolloin he olisivat 70-vuotiaita ja heidän elämässään asiat olisi hyvin. Tulevaisuuden muistelun ideana on rakentaa reitti hyvän tulevaisuuden ja nykyisyyden välille. Aineistoa olen luokitellut aluksi SWOT- analyysia mukaillen: haastatteluissa kuvattuihin vahvuuksiin ja haasteisiin sekä tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja uhkiin. Analyysini tuloksena olen havainnut tulevaisuuden minuuden muodostavan neljänlaista uhka– mahdollisuus vastapariulottuvuutta. Tulevaisuuden minuudet myös muodostavat neljä erilaista uhka-mahdollisuus jatkumolle sijoittuvaa tyyppiä. Tutkimukseni mukaan tulevaisuuden minuudet ja niiden ulottuvuudet kuvaavat ikääntyvien ihmisten kokemuksia elämänhallinnasta ja tuen tarpeesta. Tyypittelyyn vaikutti yksilön tulevaisuuden minän ulottuvuuksille, haastattelun ajankohtana kokemille haasteille ja/tai voimavaroille antamat merkitykset. Tutkimuksen lopuksi käsittelin toimijuuden mahdollistumista, tuen tarvetta nyt ja tulevaisuudessa sekä keinoja vastata kolmannen iän ikääntyvien tarpeisiin.
dc.format.extent 88 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Elämänhallinta
dc.subject.other Eläkkeelle jääminen
dc.subject.other Kolmas ikä
dc.subject.other Tulevaisuuden muistelu
dc.subject.other Mahdolliset minuudet
dc.subject.other Tulevaisuuden orientaatio
dc.title Kokemus elämänhallinnasta eläkkeelle siirryttäessä ja kolmannessa iässä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208242233
dc.subject.ysa elämänhallinta
dc.subject.ysa eläkkeelle siirtyminen
dc.subject.ysa identiteetti
dc.subject.ysa tulevaisuudenodotukset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.oppiaine Social Policy en
dc.date.updated 2012-08-24T05:45:34Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record