Vapauden sidos : tietotyöläisen sitoutuminen asiantuntijaorganisaatioon

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tiihonen, Sanna
dc.date.accessioned 2012-08-24T04:59:34Z
dc.date.available 2012-08-24T04:59:34Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224517
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208242232 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38365
dc.description.abstract Tutkimukseni tavoitteena on selvittää työn muutosta tietoyhteiskunnassa, tietotyön erityispiirteitä ja niiden vaikutusta työorganisaatiositoutumiseen. Tutkimuksen näkökulmana on erityisesti avoin asiantuntijuus, jonka valossa asiantuntijuus näyttäytyy professionaaliseen asiantuntijuuteen verrattuna avoimena, osaamista jakavana, poikkitieteellisenä sekä kommunikaatioon ja luottamukseen perustuvana. Tutkimusaineistona on käytetty vuoden 2005 keväällä kerättyä teemahaastatteluaineistoa, joka on hankittu haastattelemalla kymmentä eri konsultointialan tietotyöntekijää kahdessa eri organisaatiossa. Tutkimustuloksena esitän, että tietotyöntekijä sitoutuu työorganisaatioonsa, mutta suhde työnantajaan ja työhön on erilainen kuin esimerkiksi teollisuusyhteiskunnassa. Tietotyöntekijä sitoutuu työnantajan tarjoamaan vapauteen ja mahdollisuuteen tehdä työtä itseään kiinnostavien haasteiden ja ongelmien parissa. Tietotyön varjopuolia ovat työn rajattomuus, työn ja vapaa-ajan tai oman henkilökohtaisen alueen erottamisen vaikeus vaikka tietotyön haittapuolet eivät korostukaan tutkimuksessa kovin voimakkaasti. Työnantajaan sitoutumisesta huolimatta, tietotyöntekijä ei etsi yhtä elämänsä työpaikkaa vaan uusia tilaisuuksia kehittää osaamistaan. Tästä syystä tietotyöläisen työura saattaa rakentua hyvin useistakin työsuhteista. Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä tietotyötä pidettävän sankarillisena aivotyönä, jossa ratkotaan uusia eteen tulevia ongelmia ja investoidaan omaan osaamispääomaan. Tietotyön omakohtaisista haasteista ja itsenäisyydestä huolimatta työn verkostoituneisuudesta ja eteen tulevien ongelmien monialaisuudesta johtuen tietotyöläinen on riippuvainen muista asiantuntijoista niin työyhteisön sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Työyhteisö koetaan tästä syystä tärkeäksi niin omassa työssä onnistumisen kuin myös työssä viihtymisen kannalta. Tutkimuksen tulokset heijastelevat osaltaan sitä tietoyhteiskuntakehityksen myötä tapahtunutta työn ja sen sisällön muutosta. Tietotyö määrittyy aivan toisenlaisin ehdoin kuin teollisuusyhteiskunnassa tehty sarjoista koostunut rutiininomainen työ. Työ on verkostoitunutta, se koostuu erilaisista työtehtävistä, jotka eivät ole suoraan mitattavissa tai muutettavissa työn tuloksiksi, minkä vuoksi työaika on määriteltävä tietotyössä uudelleen.
dc.format.extent 90 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Asiantuntijuus
dc.subject.other asiantuntijaorganisaatio
dc.subject.other avoin asiantuntijuus
dc.subject.other tietotyö
dc.subject.other tietoyhteiskunta
dc.subject.other työorganisaatiositoutuminen
dc.title Vapauden sidos : tietotyöläisen sitoutuminen asiantuntijaorganisaatioon
dc.title.alternative Tietotyöläisen sitoutuminen asiantuntijaorganisaatioon
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208242232
dc.subject.ysa asiantuntijuus
dc.subject.ysa asiantuntijaorganisaatiot
dc.subject.ysa tietotyö
dc.subject.ysa tietoyhteiskunta
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.date.updated 2012-08-24T04:59:35Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record