Venäläiset naisjärjestöt ja feminismi

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tihveräinen, Sonja
dc.date.accessioned 2012-08-24T04:49:17Z
dc.date.available 2012-08-24T04:49:17Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224516
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208242231 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38364
dc.description.abstract Tutkimuksessani tarkastelen nk. venäläistä kansalaisyhteiskuntaa (eng. civil society), jonka moderni syntyhistoria ajoittuu 1990-luvun alkupuoliskolle. On huomattava, ettei akateemisessa keskustelussa vallitse yksimielisyyttä koko ilmiön olemassaolosta Venäjällä: omassa työssäni viittaan termillä kansalaisten itsensä organisoimaan yhdistystoimintaan, erotuksena Neuvostoliiton perinteitä jatkavista valtion valvomista ja holhoamista massajärjestöistä. Tarkasteluni eivät kuitenkaan keskity koko yhdistystoiminnan laajaan kirjoon, vaan suuntaan katseeni kommunismin jälkeisen Venäjän naisjärjestöihin, nk. uuteen venäläiseen naisliikkeeseen. Työni naistutkimuksellinen aspekti nousee tutkimuskysymyksestäni: Millaista toimintaa venäläiset naisjärjestöt harjoittavat ja millainen on niiden suhde feminismiin. Samalla pyrin kartoittamaan feminismin jatkumoa Venäjällä: ennakko-oletukseni on, että feminismissä tapahtui Neuvostoliiton olemassaolon mittainen katkos, joka päättyi vasta 1990-luvun alussa länsimaisten aatteiden, tavaroiden ja vaikutusten taas virratessa vapaasti maahan Pohdintojeni lähteinä käytän aiheesta kirjoitettua kirjallisuutta, jota on tuotettu jokseenkin runsaasti 1990-luvun alusta lähtien, jolloin Neuvostoliiton romahdus sai monet länsimaiset ja venäläiset tutkijat pohtimaan venäläisen yhteiskunnan tilaa, kansalaisaktiivisuuden välttämättömyyttä ja demokratian uusia mahdollisuuksia Työstäni käy ilmi, että feminismissä on tapahtunut katkoksia Neuvostoliiton aikana, mutta että tuolloinkin oli havaittavissa jonkin verran epävirallista feminististä toimintaa. Neuvostoliiton romahtaessa feminismistä tuli säie uuden 1980-luvun ja 1990-luvun taitteessa syntyneeseen kansalaisyhteiskuntaan. Feminismin tuntemusta on edistetty länsimaisin hankkein, joissa naisjärjestöjen toimintaa on tuettu monin tavoin. Feminismin ajatellaankin osittain olevan länsimaisten avustusten sivutuote, mutta sille on myös muodostunut oma vahva kannattajakuntansa naiserityisten järjestöjen joukossa. Nähtäväksi jää, tuleeko suuri yleisö unohtamaan niitä ennakkoluuloja, joita Neuvostoliiton aikana naisasiaan ja feminismiin yhdistettiin. Tällä hetkellä aatesuunta ei ole suuressa suosiossa, ja sen sisällöistä käydään keskustelua myös feministisissä piireissä. Medialla katsotaan olevan tärkeä rooli feminismin ja naisasian esille nostajana. Venäläinen kansalaisyhteiskunta on suurien haasteiden edessä, kun länsimaiset rahoittajat ovat ryhtyneet miettimään uusia avustuskohteita. Myös Putinin hallinnon toimet ovat hankaloittaneet kansalaisjärjestöjen toimintaa. Nähtäväksi jää, millainen vaikutus näillä on naisjärjestöjen tulevaisuuteen.
dc.format.extent 99 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other naisjärjestöt
dc.subject.other naisliike
dc.subject.other feminismi
dc.subject.other kansalaisyhteiskunta
dc.subject.other Venäjä
dc.title Venäläiset naisjärjestöt ja feminismi
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208242231
dc.subject.ysa naisjärjestöt
dc.subject.ysa naisliikkeet
dc.subject.ysa feminismi
dc.subject.ysa kansalaisyhteiskunta
dc.subject.ysa Venäjä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.oppiaine Social Policy en
dc.date.updated 2012-08-24T04:49:17Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record