Joku järki pitäs petopolitiikkaan saaha : modernin metsästäjän susikuva postmodernissa tilanteessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tallavaara, Riitta
dc.date.accessioned 2012-08-23T11:37:05Z
dc.date.available 2012-08-23T11:37:05Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224503
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208232227 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38360
dc.description.abstract Tutkimuksen kohteena on keskisuomalaisen, keski-ikäisen metsästäjän susikuva ja siihen liittyvät ilmiöt, jotka valottavat tämän eläinkuvan moninaista kietoutumista yhteiskunnallisiin muutoksiin. Tavoitteena on tutkia teemahaastatteluaineiston avulla, miten metsästäjät puhuvat sudesta ja millainen susikuva heidän puheidensa perusteella muodostuu. Oletuksena on, että ihmisen ja eläimen välisen suhteen viimeaikaiset muutokset heijastuvat jollakin tavoin myös metsästystä harrastavien keskuudessa. Tutkimusaineistona on kuusi teemahaastattelua. Haastateltavat tavoitin erään Keski- Suomen riistanhoitopiirin alueella sijaitsevan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajan kautta. Aineiston analyysi tapahtui tulkitsemalla teorian pohjalta teemoittelun avulla saatuja aihealueita. Ihmisen ja eläimen välinen suhde on viime vuosina noussut monien tieteenalojen, myös sosiologian, kiinnostuksen kohteeksi. Eläimen asema ihmisen merkittävänä toisena (significant other) erottaa sen muista luonnon olioista. Tämä asema on kuitenkin muuttuva ja ambivalentti ja sitä määrittää vahvasti eläimen toiseus. Määrittelemällä eläimen toiseutta ihminen on samalla määrittänyt omaa ihmisyyttään ja sulkenut eläimen moraalisen toiminnan ulkopuolelle. Käytännössä tämä on mahdollistanut eläimen kohtelun tavaran kaltaisena hyödykkeenä. Yhteiskunnalliset muutokset ovat muokanneet ihmisen ja eläimen välistä suhdetta. Suhde on muuttunut erityisesti siirryttäessä esimodernista yhteiskunnasta moderniin ja jälleen postmoderniin yhteiskuntaan. Esimodernia eläinsuhdetta määrittivät kristinuskoon pohjautuva tiukka eronteko ihmisen ja eläimen välillä. Modernilla ajalla teollistuminen johti elintason nousuun ja myös eläinten teolliseen hyödyntämiseen erityisesti ruuan tuotannossa. Myös kaupungistuminen muokkasi ihmisten luonto- ja eläinsuhdetta. Uusi emotionaalinen läheisyys esimerkiksi lemmikkieläinten kanssa sekä yhä rujompia muotoja saava eläinten tehotuotanto ovat herättäneet ihmiset pohtimaan suhdettaan eläimiin. Modernin ajan tekninen suhde eläimiin ja luontoon sekä luonnon hallintaa ylläpitävä ihmiskeskeinen luontokäsitys ovat viime vuosina saaneet kilpailijakseen eläinkeskeisen luontokäsityksen ja vaatimuksia eläinten tasa-arvoisemmasta kohtelusta. Metsästäjien susikuva muotoutui monisyiseksi kysymykseksi, johon liittyivät paitsi suden itsensä tekemiset ja olemus, myös muuntuneen eläinkäsityksen aiheuttama epätietoisuus ja kokemus alueellisen itsemääräämisoikeuden kadottamisesta. Metsästäjän ja eläimen suhteessa metsästäjä on aina kategorisesti eläimen yläpuolella. Tällainen suhde ei enää nykyään ole täysin yksiselitteinen. Esimerkiksi EU:n nykyinen susipolitiikka asettaisi suden oikeuden elää ainakin hetkellisesti metsästäjän oikeuksien edelle. Tämä aiheuttaa haastateltavien keskuudessa voimakasta kritiikkiä ja negatiivista suhtautumista EU:ta kohtaan.
dc.format.extent 91 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other ihmisen ja eläimen välinen suhde
dc.subject.other yhteiskuntatieteellinen eläintutkimus
dc.subject.other metsästys
dc.subject.other metsästäjä
dc.subject.other susi
dc.subject.other moderni
dc.subject.other postmoderni
dc.title Joku järki pitäs petopolitiikkaan saaha : modernin metsästäjän susikuva postmodernissa tilanteessa
dc.title.alternative Modernin metsästäjän susikuva postmodernissa tilanteessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208232227
dc.subject.ysa susi
dc.subject.ysa metsästys
dc.subject.ysa metsästäjät
dc.subject.ysa moderni
dc.subject.ysa postmoderni
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.date.updated 2012-08-23T11:37:05Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record