Kokemuksellisesta osallisuudesta individualisoituvassa yhteiskunnassa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Suoninen, Tapio
dc.date.accessioned 2012-08-23T07:00:59Z
dc.date.available 2012-08-23T07:00:59Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224461
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208232225 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38358
dc.description.abstract Tutkielman tarkoitus on pohtia kokemuksellisen osallisuuden luonnetta ja mahdollisuuksia individualisoituvassa yhteiskunnassa. Tarkennetuksi tutkimustehtäväksi asettuu yksilöllisten osallisuuden edellytysten tunnistaminen ja joidenkin niihin liittyvien mahdollisuuksien osoittaminen. Tutkielman teoreettisessa osassa tarkastellaan persoonallisten ja yhteisöllisten identiteettien rakentumista erityisesti narratiivisissa prosesseissa. Lähtökohtana on näkemys siitä, että inhimillinen tietoisuus ja materiaalinen maailma muodostavat ykseyden, jonka välittäviksi tekijöiksi määrittyvät kokemukset, merkitykset ja tulkinnat. Rajautuneen yksilökeskeisyyden ylittävät osallisuuskokemukset nähdään inhimillisten perustarpeiden suuntaisina. Mahdollisuuksia näihin kokemuksiin tarkastellaan jälkitradiditionaalisen yhteiskunnan individualisoituvan kehityksen kehyksessä. Kokemuksellinen osallisuus, joka edellyttää narratiivisia hahmotuksia ja avointa dialogisuutta, määritellään elämismaailman vuorovaikutuksellisuudeksi, jonka kautta osallisten keskinäinen yhteisymmärrys ja sitä vastaava tuntemus elämän mielekkyydestä voidaan saavuttaa. Elämismaailmalla ymmärretään tässä kulttuurista ja kielellistä kokonaiskehystä, jossa vuorovaikutukset tapahtuvat. Meistä jokaisella on vuorovaikutuksellisia kykyjä, jotka voivat aktualisoitua suotuisassa virikeympäristössä. Yhteisöllinen vahvistuminen kulkee käsi kädessä persoonallisen kasvun kanssa. Uudenlaisen me-tietoisuuden rakentuminen ja merkitsevät osallisuuskokemukset edellyttävät eläviä dialogisia yhteyksiä toisiin; nämä ilmenevät vastaanottavaisena elämänasenteena ja pyrkimyksenä yhdessä ajattelemiseen. Ihminen tulee minäksi vain merkityksellisten vuorovaikutussuhteiden kautta, ja kokemuksellinen osallisuus todellistuu tällaisissa vuorovaikutuksissa. Kokemuksellisen osallisuuden näkökulmasta persoonallisen identiteetin määrityksiä koskeva ”kuka minä olen” –kysymys voitaisiin korvata ”keitä me voisimme olla” –kysymyksellä. Näin voisimme kerronnallista mielikuvitustakin hyväksikäyttäen avata uusia toiminnallisia ja kokemuksellisia perspektiivejä yhdessä toisien kanssa.
dc.format.extent 81 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kokemuksellinen osallisuus
dc.subject.other identiteetti
dc.subject.other dialogisuus
dc.subject.other narratiiviset prosessit
dc.title Kokemuksellisesta osallisuudesta individualisoituvassa yhteiskunnassa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208232225
dc.subject.ysa kokemuksellisuus
dc.subject.ysa osallisuus
dc.subject.ysa identiteetti
dc.subject.ysa dialogisuus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine filosofia fi
dc.contributor.oppiaine Philosophy en
dc.date.updated 2012-08-23T07:00:59Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record