Nuorten henkilökohtainen rahatalous ja elämänhallinta : taloudellinen asema ja subjektiivinen hyvinvointi nuoruuden siirtymävaiheessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ranta, Mette
dc.date.accessioned 2012-08-23T05:47:25Z
dc.date.available 2012-08-23T05:47:25Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224447
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208232223 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38355
dc.description.abstract Tässä pro gradu -työssä tutkitaan nuoruuden siirtymä- eli transitiovaiheessa olevien nuorten taloudellista tilannetta. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella nuorten taloudellisen aseman (objektiiviset tulot, työssäkäynnin luonne ja kulutuskohteet) yhteyttä subjektiiviseen hyvinvointiin ja elämäntyytyväisyyteen. Tutkimuksen lisätehtävänä on selvittää nuorten asumistilannetta elämäntilannetta määrittävänä tekijänä. Tutkimuksen näkökulma on monitieteinen, ottamalla huomioon psykologian ja kulutustutkimuksen tieteenalat mutta pääpaino on sosiologisessa nuorisotutkimuksessa. Tutkimusaineisto on kerätty Suomen Akatemian rahoittamassa Finnish Educational Transitions (FinEdu) Studies -tutkimushankkeessa Jyväskylän ja Helsingin yliopistoissa aikavälillä syyskuu 2005-joulukuu 2007. Projektin johtajina ovat professorit Katariina Salmela-Aro ja Jari-Erik Nurmi. Tutkimusprojektissa tutkitaan nuoruuden koulutussiirtymävaiheessa olevia nuoria. Kvantitatiiviseksi pitkittäistutkimukseksi lukeutuvan projektin viimeisin aineistonkeruu kerättiin lomakekyselyin keväällä 2006. Tutkimusaineistoa on tarkasteltu sekä graafisin esityksin että numeerisesti prosenttiluvuin ja korrelaatiokertoimin. Lisäksi on käytetty monimuuttujamenetelmänä lineaarista regressioanalyysiä. Tutkimusaihetta on jäsennelty ja tulkittu lisäksi muiden tutkimustulosten valossa, kuten valtakunnallisilla nuorisobarometreillä ja kansainvälisesti Alankomaiden tilannetta käsittelevillä tutkimuksilla. Nuorten elämäntyytyväisyyttä on mitattu Dienerin (1985) subjektiivisen hyvinvoinnin mittarilla, josta on muodostettu keskiarvosummamuuttuja analyysejä varten. Hyvinvointi on teoreettisen viitekehyksen pohjalta jaettu tutkimuksessa objektiiviseen ja subjektiiviseen hyvinvointiin. Tutkittu ilmiö näyttäytyy erittäin kirjavaksi elämäntilanteiden vaihdellessa muun muassa työskentelyn ja asumistilanteen suhteen. Nuorten taloudellinen tilanne subjektiivisessa mielessä on tutkimuksen mukaan kuitenkin hyvällä tasolla. Nuorten kulutus koostuu pääosin asumiskustannuksista ja välttämättömyyshyödykkeistä mikä selittää myös hyvin nuorten rationaalisen suhtautumisen rahaa kohti. Nuorten käytettävissä olevat tulot koostuvat palkkatuloista, tulonsiirroista ja vanhemmilta saaduista avustuksista. Yli kolmannes nuorista oli vastaushetkellä työsuhteessa. Epätyypilliset eli määrä- ja osaaikaiset työsuhteet ovat tutkimuksessa keskeisiä asioita. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että kyseisessä siirtymävaiheessa nuorista näyttää muodostuvan oman elämän ja toiminnan agentteja. Tutkimustulokset osoittavat myös, että nuoret luovat elämänhallintaa taloudellisen tilanteen esiintyvän vahvasti sekä nuorten tavoitteissa että huolissa.
dc.format.extent 126 s.
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other nuori
dc.subject.other hyvinvointi
dc.subject.other kulutus
dc.subject.other elämänhallinta
dc.subject.other raha
dc.subject.other agentuuri
dc.subject.other elämäntilanne
dc.title Nuorten henkilökohtainen rahatalous ja elämänhallinta : taloudellinen asema ja subjektiivinen hyvinvointi nuoruuden siirtymävaiheessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208232223
dc.subject.ysa nuoret
dc.subject.ysa hyvinvointi
dc.subject.ysa kulutus
dc.subject.ysa elämänhallinta
dc.subject.ysa raha
dc.subject.ysa elämäntilanne
dc.subject.ysa taloudellinen asema
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.date.updated 2012-08-23T05:47:25Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record