Användning av idrottstemat i svenskundervisningen på gymnasiet

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kaski, Ossi
dc.date.accessioned 2012-08-21T06:55:51Z
dc.date.available 2012-08-21T06:55:51Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38334
dc.description.abstract Kandidaatintutkielmani tarkoituksena oli tutkia, kuinka urheilua hyödynnetään aihealueena lukion ruotsinopetuksessa. Pyrin toisaalta selvittämään, missä yhteyksissä opettajat käyttävät urheilua opetuksensa välineenä, toisaalta taas minkälaisia opetuksellisia tavoitteita opettajilla mahdollisesti oli urheiluteeman käytölle. Lisäksi kartoitin opettajien yleisiä käsityksiä urheiluteeman hyödyllisyydestä ruotsinopetuksessa. Tutkimusaineistoni keräsin sähköisen kyselylomakkeen avulla, johon opettajat saivat vastata kahden viikon ajan tammikuussa 2012. Täytettyjä lomakkeita kertyi kasaan lopulta 133 kappaletta. Kysely piti sisällään yhteensä 12 kysymystä joista osaan vastattiin annettujen vastausvaihtoehtojen pohjalta ja osaan vapaasti omin sanoin. Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että lähes jokainen kyselyyn vastannut opettaja oli käsitellyt urheiluteemaa opetuksessaan. Valtaosa kuitenkin käytti urheilua aihealueena ainoastaan silloin, kun se tuli esiin oppikirjan kappaleen kautta. Opettajat ilmoittavat urheiluteeman käytölle kahtalaisia tavoitteita: suoraan kielitaidon parantamiseen liittyviä tavoitteita sekä välillisiä tavoitteita, kuten kiinnostuksen lisääminen ruotsin kieleen, liikunnan merkityksen korostaminen sekä kulttuurin tuntemuksen lisääminen. Oppikirjan lisäksi urheilua käsiteltiin lehtiartikkeleiden, tv-ohjelmien ja internetistä hankittujen materiaalien kautta. Osa opettajista pyrki huomioimaan ajankohtaiset urheilutapahtumat sitomalla ne osaksi opetusta. Opettajat kokivat urheilun hyödylliseksi aihealueeksi, koska moni oppilas oli kiinnostunut siitä etenkin omien harrastustensa vuoksi. Näin ollen urheilu toimi hyvin esimerkiksi keskusteluharjoitusten tai ainekirjoituksen aihepiirinä. Toisaalta opettajat painottivat, ettei urheilu suinkaan kuulu jokaisen oppilaan mielenkiinnon kohteisiin, eikä sitä siksi tule painottaa opetuksessa sen enempää kuin muitakaan aihepiirejä. Urheilun käyttöä opetuksessa rajoittaa niin ikään tiukka aikataulu, joka ei anna mahdollisuutta syventyä tiettyyn teemaan kovin pitkäksi aikaa.
dc.format.extent 41
dc.language.iso swe
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other svenskundervisning
dc.subject.other läromedel
dc.subject.other gymnasium
dc.subject.other idrott
dc.title Användning av idrottstemat i svenskundervisningen på gymnasiet
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208212203
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Swedish en
dc.contributor.oppiaine ruotsin kieli fi
dc.date.updated 2012-08-21T06:55:51Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record