Työntekijöiden kokemukset organisaatiomuutoksen kynnyksellä : haastattelututkimus Kelan Jyväskylän vakuutuspiirin työntekijöiden uuden palvelustrategian sekä siihen liittyvien osaamis- ja oppimispaineiden kokemisesta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pylkkönen, Anne
dc.date.accessioned 2012-08-21T05:36:38Z
dc.date.available 2012-08-21T05:36:38Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224414
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208212196 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38327
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan Kansaneläkelaitoksen Jyväskylän vakuutuspiirin työntekijöiden uuteen palvelustrategiaan liittyviä kokemuksia. Tutkimustehtävä jakautuu kahteen osaan, 1) muutoksen kokemisen yleiseen tarkasteluun sekä 2) siihen liittyvien osaamis- ja oppimispaineiden kokemiseen. Aineistona on kuudelle, uudistuksen myötä asiakaspalveluun siirtyvälle työntekijälle tehdyt teemahaastattelut. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jonka aineistonkeräys suoritettiin poikkileikkauksena loppuvuodesta 2007, vain muutama kuukausi ennen uuteen palvelumalliin siirtymistä. Analyysimenetelmänä tutkimuksessa käytettiin aineistolähtöistä teemoittelua. Tutkimusaihe on ajankohtainen, sillä osaamis- ja oppimispaineet leimaavat vahvasti työelämää ja siinä pärjäämisestä on tullut viime vuosikymmenien aikana monin tavoin haasteellisempaa. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä onkin käytetty erityisesti työelämän sekä julkisen sektorin muutosta. Koska tutkimuksen fokuksena ovat yksittäisten työntekijöiden kokemukset, on teoriaosuudessa tarkasteltu myös aikaisempaa, organisaatiomuutoksen sekä osaamis- ja oppimispaineiden kokemista käsittelevää tutkimuskirjallisuutta. Vaikka kaikki haastateltavista uskoivat sopeutuvansa palvelustrategian uudistukseen, koettiin muutos tutkimusajankohtana samanaikaisesti sekä myönteisenä että kielteisenä. Myönteisinä, omaa sopeutumista edesauttavina tekijöinä nähtiin muutokseen liittyvät positiiviset tulevaisuudenodotukset, johtoa kohtaan tunnettu luottamus, aikaisemmat muutoskokemukset sekä omat vaikutusmahdollisuudet. Sopeutumista estäviä tekijöitä olivat taas erilaiset, tulevaisuuteen liittyvät pelot. Sopeutumista varjosti myös heikosti sisäistetty tieto muutoksen perusteluista ja tarpeellisuudesta, jota voi organisaatioteorioiden valossa pitää huolestuttavana piirteenä muutoksen onnistumisen kannalta. Uuteen palvelumalliin koettiin liittyvän sekä työn keskeistaitoihin että uuteen organisaatiokulttuuriin liittyviä osaamis- ja oppimispaineita. Siinä missä keskeistaitoihin liittyvät haasteet koettiin varsin myönteisinä, näytti uusien arvojen ja asenteiden oppiminen olevan vaikeaa. Taustalla voi nähdä erityisesti yksilölliset sekä työorganisaatioon liittyvät oppimisen edellytykset, jotka näyttivät olevan uusien keskeistaitojen oppimisen kannalta varsin hyvät. Uudistukseen liittyvien arvojen ja asenteiden oppimista näytti hankaloittavan taas erityisesti se, että ne koettiin vanhaan malliin sekä vuosien saatossa omaksuttuun identiteettiin nähden ristiriitaisiksi. Toisaalta taustalla voi nähdä myös sen, ettei työnantaja näyttänyt esimerkiksi koulutustoiminnassaan ottaneen huomioon kuinka syvällistä, kulttuurin tasolla tapahtuvaa oppimista muutos työntekijöiltä edellytti.
dc.format.extent 142 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Kansaneläkelaitos
dc.title Työntekijöiden kokemukset organisaatiomuutoksen kynnyksellä : haastattelututkimus Kelan Jyväskylän vakuutuspiirin työntekijöiden uuden palvelustrategian sekä siihen liittyvien osaamis- ja oppimispaineiden kokemisesta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208212196
dc.subject.ysa oppiminen
dc.subject.ysa osaaminen
dc.subject.ysa vaatimukset
dc.subject.ysa kokemukset
dc.subject.ysa julkinen sektori
dc.subject.ysa organisaatiomuutokset
dc.subject.ysa Jyväskylä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.date.updated 2012-08-21T05:36:39Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record