Lannoitevalmisteiden tuottaminen biojätteistä, puhdistamolietteistä, rejektivesistä sekä lentotuhkista : esimerkkinä Jyväskylän seutu

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kehus, Johanna
dc.date.accessioned 2012-08-20T06:14:18Z
dc.date.available 2012-08-20T06:14:18Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224218
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208202173 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38302
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin Jyväskylän seudulla muodostuvista jätevedenpuhdistamoiden lietteistä ja rejektivesistä sekä biojätteistä, lannoista ja lentotuhkista tuotettavissa olevia lannoitevalmisteita. Tiedot raaka-aineiden määristä ja ominaisuuksista koottiin pääosin alueellisesta jätteenkäsittely-yhtiöstä, jätevedenkäsittely-yhtiöstä sekä energiayhtiöstä. Osa raaka-aineiden ominaisuuksista arvioitiin kirjallisuusarvojen perusteella tai määritettiin laskennallisesti. Jätevedenpuhdistamoiden lietteiden sekä biojätteiden ja lantojen tuotteistamismenetelmiksi valittiin anaerobinen hajotus sekä kompostointi ja terminen kuivaus. Rejektivesien ammoniumtypen talteenotossa vertailtiin strippausta sekä struviittisaostusta, ja lentotuhkien käsittelymenetelmäksi valittiin rakeistus. Lannoitevalmisteisiin liittyvän lainsäädännön rajoissa lannoitevalmisteille tarkasteltiin vaihtoehtoisia käyttökohteita. Anaerobisen hajotuksen hygieeninen käsittelyjäännös voidaan tuotteistaa sekä maanparannuskompostiksi että -rakeeksi. Maanparannuskompostia muodostuu 9424 t/a ja se riittää 6055 ha/a. Vaihtoehtoisesti maanparannusraetta muodostuu 6701 t/a ja se riittää 6727 ha/a. Maanparannuskompostia ja -raetta voidaan hyödyntää pelto- ja puutarhakäytössä sekä viherrakentamisessa ja maisemoinnissa. Maanparannuskompostia voidaan käyttää myös mullan valmistuksessa. Sekä maanparannuskompostille että -rakeelle on riittävästi käyttökohteita Keski-Suomen alueella, sillä pelloista 39400 ha/a soveltuu lannoituskäyttöön. Eloperäisistä raaka-aineista talteen saatavan energian määrä kaksinkertaistuu, jos ne kaikki hajotetaan tulevaisuudessa anaerobisesti. Keljonlahden voimalaitoksen lentotuhkasta muodostuu 46358 t/a tuhkaraetta ja se riittää 455880 ha/60 a. Tuhkarae soveltuu metsälannoitteeksi runsastyppisille suometsille. Keski-Suomen alueella on ihanteellisia tuhkalannoituskohteita 265434 ha eli ei riittävästi kaikelle tuotettavissa olevalle tuhkarakeelle. Tuhka voidaan tuotteistaa myös tuhka-mädäterakeeksi, jolloin rakeeseen saadaan typpeä mädätteestä. Tämänhetkisen lainsäädännön mukaisesti tuhka-mädäterae soveltuu vain viherrakentamis- tai maisemointikäyttöön. Rejektivesien strippauskäsittelystä saadaan talteen 1281 t/a ammoniumnitraattia tai struviittisaostuksesta 2197 t/a struviittia. Epäorgaanisille typpilannoitteille on riittävästi käyttökohteita Keski-Suomen alueella. Tässä tutkimuksessa ei tarkasteltu käsittelyvaihtoehtojen taloudellisuutta tai ympäristövaikutuksia.
dc.format.extent 55 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other puhdistamoliete
dc.subject.other rejektivesi
dc.title Lannoitevalmisteiden tuottaminen biojätteistä, puhdistamolietteistä, rejektivesistä sekä lentotuhkista : esimerkkinä Jyväskylän seutu
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208202173
dc.subject.ysa lannoitteet
dc.subject.ysa biojätteet
dc.subject.ysa lanta
dc.subject.ysa lentotuhka
dc.subject.ysa Jyväskylä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sciences en
dc.contributor.laitos bio- ja ympäristötieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biological and Environmental Science en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine ympäristötiede ja -teknologia fi
dc.contributor.oppiaine Environmental science and technology en
dc.date.updated 2012-08-20T06:14:18Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record