Applying video games in language learning and teaching : the learner perspective: a case study

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Eskelinen, Satu
dc.date.accessioned 2012-08-18T18:40:44Z
dc.date.available 2012-08-18T18:40:44Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38299
dc.description.abstract Tutkielman tarkoituksena on selvittää oppijoiden näkemyksiä videopelien nykyisistä ja mahdollisista käyttötavoista kieltenopetuksessa ottaen huomioon koehenkilöiden koulutus- ja pelaajataustan. Pelitutkimusta ei ole vielä tehty kauaa, joten ala on hajanainen, mutta tämä tutkimus pohjautuu tietokoneavusteisen oppimisen (CALL) ja videopeleihin perustuvan oppimisen (DGBL) tutkimukseen. CALL ei keskity erikseen pelien käyttöön tai käsittelee enemmän kieltenoppimiseen tehtyjä ohjelmia, kun taas peleihin perustuvassa opetuksessa kielet eivät ole erityisasemassa. Oppimistuloksia ja oppijakokemuksia pelien käytöstä on kerätty lähinnä esikoulu- ja peruskouluikäisiltä, joten lukiolaiskokeilu täydentää tutkimusten ikäjakaumaa. Tutkimusta varten koehenkilöt pelasivat viihteellistä, suurelta osin tekstipohjaista The Kingdom of Loathing -verkkoroolipeliä ja vastasivat tutkimuskysymyksiin kyselylomakkeen ja haastattelun pohjalta. Osallistujat kokivat oppineensa pelistä lähinnä sanastoa ja tekstinymmärrystä sekä pelaamiselle ominaisia tietoja ja taitoja. Tulokset tukivat pelien käyttöä perinteisemmän kieltenopetuksen tukena mutta eivät omana itsenäisenä opetusmuotonaan ainakaan testatun pelin osalta. fi
dc.format.extent 29
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Videopelit
dc.subject.other kielen oppiminen
dc.subject.other tietokoneavusteinen oppiminen
dc.subject.other tietokoneavusteinen opettaminen
dc.subject.other peleihin perustuva opetus
dc.subject.other video games
dc.subject.other language learning
dc.subject.other language teaching
dc.subject.other computer-assisted learning
dc.subject.other computer-assisted teaching
dc.subject.other digital game-based learning
dc.title Applying video games in language learning and teaching : the learner perspective: a case study
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208182168
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.date.updated 2012-08-18T18:40:44Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record