Kuluttaminen ja politiikka : kuluttaja normatiivisten odotusten kohteena ja heijastuspintana

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pekonen, Onni
dc.date.accessioned 2012-08-17T11:09:17Z
dc.date.available 2012-08-17T11:09:17Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224205
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208172165 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38297
dc.description.abstract Tutkimus käsittelee poliittisia kuluttajakuvia ja niiden rakentamista sekä ’kuluttajan’ hyödyntämistä poliittisessa toiminnassa. Tutkimusnäkökulmasta keskeisenä kuluttajan esittämisessä poliittisena toimijana on normatiivisuuden ohjaaminen hänen toimintaansa erilaisten määreiden, määritelmien ja kuvausten kautta. Kuluttajaa koskevassa puheessa normatiivisuus tulee esiin erityisesti erilaisten nimilappujen ja määreiden, kuten ‘vastuullisuuden’, ‘reiluuden’, ‘eettisyyden’ ja ‘oikeudenmukaisuuden’ liittämisenä kuluttajaan ja hänen valintoihinsa. Työn tutkimusnäkökulmasta kyse on aina pyrkimyksestä ohjata toimintaa tiettyyn suuntaan erilaisten määritelmien, priorisointien ja kuvausten kautta. Normatiivisuuden ja deliberatiivisen poliittisen puheen näkökulmia tulkinnassa hyödyntäen tutkielma korostaa, kuinka kuluttajan toimintaan on mahdollista liittää erilaisia velvollisuuksia, vastuuta ja perusteita sen mukaan minkälaisessa toimintaympäristössä ja roolissa hänen nähdään toimivan. Tutkimus tarkastelee sitä, miten näitä politisoivia kuluttajakuvia synnytetään, tuodaan esiin ja perustellaan valittujen tutkimusesimerkkien retoriikassa ja toiminnassa. Tutkimus ottaa etäisyyttä poliittisen kuluttajasubjektin malliin, jossa kuluttaja ja hänen tietoiset valintansa nähdään kuluttamisen ilmiön poliittisuuden lähtökohtana ja arviointipisteenä. Sen sijaan tutkimuksessa keskitytään tapaan aktivoida kuluttajaa poliittisena toimijana ja sitoa tätä tiettyjen toimintatapojen ja päämäärien toteuttamiseen. Kuluttamisen poliittisuus ilmenee työn näkökulmasta ‘poliittisten kulutusvalintojen’ sijaan kykynä ja taitona aktivoida ja suostutella ‘kuluttajaa’ toimintaan. Tätä kautta tutkimuksessa määritellään ja rajataan analyysin kohteeksi ‘kuluttajakampanjointi’, joka tiettyihin päämääriin ja tietyn teeman ympärille organisoituna pyrkii lähestymään ihmisiä heidän kuluttajaominaisuudessaan sekä aktivoimaan kuluttajia korostaen kulutusvalintoihin liittämäänsä poliittisuutta. Käytännössä tämä ilmenee erilaisten vastuuketjujen rakentamisena sekä kuluttajakuvien retorisena tuottamisena. ‘Kuluttajakampanjat’ paitsi pyrkivät konkreettisesti vaikuttamaan kulutusvalintoihin, hyödyntävät ne ‘kuluttajuutta’ myös toimintaan sitomisessa ja asioiden esille nostamisessa. Tutkimusesimerkkien, Play Fair at the Olympics –kampanjan ja Reilun kaupan, toimintaa ja retoriikkaa avataan klassisen retoriikan tarjoamien näkökulmien ja käsitteiden kautta, joista keskeiseksi nousevat deliberatiivinen ja juridinen retoriikka, sekä erityisesti redeskriptioiden ja ’kuvakielen’ hyödyntäminen.
dc.format.extent 120 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kuluttaminen
dc.subject.other kuluttaja
dc.subject.other politiikka
dc.subject.other retoriikka
dc.subject.other normatiivisuus
dc.subject.other kampanjat
dc.subject.other Reilu kauppa
dc.title Kuluttaminen ja politiikka : kuluttaja normatiivisten odotusten kohteena ja heijastuspintana
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208172165
dc.subject.ysa kulutus
dc.subject.ysa kuluttajat
dc.subject.ysa politiikka
dc.subject.ysa retoriikka
dc.subject.ysa normatiivisuus
dc.subject.ysa kampanjat
dc.subject.ysa reilu kauppa
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en
dc.date.updated 2012-08-17T11:09:17Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record