"Kohta kaikki kunnossa" : valtuuston rooli Karkkilan elinkeinopoliittisessa päätöksenteossa vuosina 1978 - 1994

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pekkarinen, Elina
dc.date.accessioned 2012-08-17T07:49:53Z
dc.date.available 2012-08-17T07:49:53Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224187
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208172163 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38295
dc.description.abstract Tutkimukseni on tapaustutkimus, jossa keskeisessä osassa on Karkkilassa 1970-1990 –luvuilla harjoitettu elinkeinopolitiikka ja Karkkilan kaupunginvaltuusto elinkeinopoliittisena päätöksentekijänä tänä ajanjaksona. Teen tutkimukseni jälkikäteistulkintana rakentamalla kronologisen kertomuksen Karkkilan tapahtumista vuosina 1978-1994 valtuuston kokouspöytäkirjojen perusteella. Kaupunginvaltuuston päätöspöytäkirjat muodostavat selkeän tekstikokonaisuuden, jonka kautta Karkkilassa toteutettua elinkeinopolitiikkaa voidaan hahmottaa. Tämän kaltaista tutkimusta Karkkilan tapahtumista ei ole aiemmin tehty. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on Eva Sørensenin ja Jacob Torfingin verkostojen hallinta (network governance) –keskustelusta konstruoimat määrittelyt verkostojen demokraattisen hallinnan kriteereistä. Tutkimukseni keskeisimmän aineiston muodostavat Karkkilan kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirjat vuosilta 1978-1994. Aineistonani olen käyttänyt myös Karkkilan kaupungin elinkeinopoliittisia ohjelmia. Kertomuksen kautta hahmottuvat Karkkilan elinkeinopolitiikan keskeiset toimijat, niiden muodostamat verkostot ja verkostojen hallintasuhteet, joita jälkikäteistulkinnassani analysoin. Samalla kysyn, olisiko demokraattisella verkostojen hallinnalla voinut olla merkitystä Karkkilan tapahtumissa eli olisiko demokraattinen hallinta auttanut valtuutettuja kenties toimimaan toisin? Pöytäkirja-aineiston ja päätöspykälien analyysin perusteella valtuuston päätöksenteko näyttää ajoittain olleen jälkikäteistä verrattuna kaupungissa harjoitettuun todelliseen elinkeinopoliittiseen toimintaan. Merkittävimpänä ongelmana elinkeinopoliittisten verkostojen hallinnassa oli valtuutetuille uuden toimintatavan lisäksi puutteellinen tiedonkulku. Tietovajeen lisäksi problemaattista oli se, ettei valtuusto itse ollut muodostanut riittävän selkeää kuvaa toimintapolitiikasta ja ohjeistanut edustajiaan sen mukaisesti. Valtuustolla ei ollut mahdollisuuksia jäsentää päätöksiensä tueksi saamaansa tietoa riittävästi, koska se olisi vaatinut esimerkiksi taloudellista erityisasiantuntemusta. Tutkimuksen tuloksesta voi päätellä myös, ettei verkostojen demokraattiseen hallintaan ole määriteltävissä yksiselitteistä toimintamallia kontingentteihin tilanteisiin, vaan valtuutettujen uusia roolimalleja on edelleen kehitettävä.
dc.format.extent 81 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other elinkeinopolitiikka
dc.subject.other valtuusto
dc.subject.other kunta
dc.subject.other demokratia
dc.subject.other verkostot
dc.subject.other Karkkila
dc.title "Kohta kaikki kunnossa" : valtuuston rooli Karkkilan elinkeinopoliittisessa päätöksenteossa vuosina 1978 - 1994
dc.title.alternative Valtuuston rooli Karkkilan elinkeinopoliittisessa päätöksenteossa vuosina 1978 - 1994
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208172163
dc.subject.ysa elinkeinopolitiikka
dc.subject.ysa kunnat
dc.subject.ysa demokratia
dc.subject.ysa verkostot
dc.subject.ysa kaupunginvaltuustot
dc.subject.ysa Karkkila
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en
dc.subject.method Tapaustutkimus
dc.date.updated 2012-08-17T07:49:54Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record