Tunnustuksen käsite : vähemmistöryhmien kulttuurisen identiteetin tunnustamisen perusteet

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pahajoki, Hannu
dc.date.accessioned 2012-08-16T09:17:51Z
dc.date.available 2012-08-16T09:17:51Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224143
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208162154 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38286
dc.description.abstract Työssäni tarkastelen tunnustuksen käsitteen perusteita. Työni perustuu Axel Honnethin teorialle tunnustuksen käsitteestä. Honneth rakentaa normatiivista yhteiskuntateoriaa ja tarkastelee hyvän yhteiskunnan yleisiä piirteitä yksilön hyvän itsesuhteen, toimintakyvyn ja kaikinpuolisen hyvinvoinnin kannalta tärkeiden tunnustussuhteiden kautta. Lisäksi työssäni käsittelen myös muiden antamia vastauksia tunnustuksen problematiikasta. Tähän liittyen selvitän kulttuurisiin identiteettien liittyviä kysymyksiä. Sovellan siihen Stuart Hallin käsitystä kulttuurisesta identiteetistä ja siihen liittyvän problematiikkaan. Käsittelen Benedict Andersonin ajatusta kansakunnasta ”kuviteltuna yhteisönä”, jossa hänen käsitteensä kansakunnasta tuo omalta osaltaan esiin asetelmaan liittyvän monimutkaisuuden. Esittelen myös Heikki Ikäheimon näkemyksen Honnethin yleiseen normatiiviseen periaatteeseen, jonka mukaan hyvässä yhteiskunnassa jokaisella tulee olla mahdollisuus saada riittävästi tunnustusta. Pro gradu - tutkielmassani eräänä aineistona olen käyttänyt Nils-Aslak Valkeapään Beaivi, Ahcazan kirjan runoa ja Ralph Ellison Invisible Man kirjan tekstiä. Näillä olen pyrkinyt havainnollistamaan millaisia ajatuksia puutteelliset tunnustussuhteet voivat tuottaa sitä kokevien parissa. Erik Lagerspetzin mukaan toimintamme yhteisöissämme on sidottu erilaisiin sosiaalisiin järjestelmiin. Käsittelen sosiaalisia faktoja kuten esimerkiksi instituutioita omanlaisena sosiaalisena järjestelmänä ja tähän liittyviä jaettuja uskomuksia ja konventionalisia faktoja. Kulttuureja koskevissa kappaleessa tuon esille Olli Löytyn näkemyksen kulttuurien rajojen häilyvyydestä ja sekoittuneisuudesta. Tämä jää usein keskusteluissa huomiotta, vaikka juuri se paljastaisi asioiden monimutkaisuuden ja mahdollistaisi asioiden monipuolisemman käsittelyn Tutkielman tuloksista näkyy se, että tunnustuksen vaatiminen edellyttää erityisryhmien tunnistamista tunnustettavien erityisyyksien kantajiksi. Vähemmistöryhmillä oma kieli voi olla vain heidän käytössään ja myös kulttuurisiin erityispiirteisiin kuuluvat tavat ja perinteet voivat olla vain osalla tuon ryhmän jäsenistä. Yhteiskunnallinen tilanne, jossa ryhmän erityispiirteet eivät säily tai kieli ei kehity, voi olla tuohon ryhmään kuuluviksi itsensä tuntevien itsearvostukselle vahingollista. Näin ollen lähtökohtana tulisi olla se, että ryhmä, joka katsoo omaavansa kulttuurisia erityispiirteitä, ei voi luopua niistä seurauksitta.
dc.format.extent 61 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Tunnustus
dc.subject.other Identiteetti
dc.subject.other Vähemmistöt
dc.subject.other Saamelaiset
dc.subject.other Instituutiot
dc.title Tunnustuksen käsite : vähemmistöryhmien kulttuurisen identiteetin tunnustamisen perusteet
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208162154
dc.subject.ysa tunnustus
dc.subject.ysa identiteetti
dc.subject.ysa kulttuuri-identiteetti
dc.subject.ysa vähemmistöt
dc.subject.ysa saamelaiset
dc.subject.ysa instituutiot
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine filosofia fi
dc.contributor.oppiaine Philosophy en
dc.date.updated 2012-08-16T09:17:51Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record