Elämän tarkoituksellisuuden kokemus ja sisältö vapaaehtoistyöhön osallistuvilla yli 60-vuotiailla eläkeläisnaisilla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kallanranta, Minttu
dc.date.accessioned 2012-08-16T08:22:52Z
dc.date.available 2012-08-16T08:22:52Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224139
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208162153 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38285
dc.description.abstract Tutkimuksen aiheena oli elämän tarkoituksellisuuden kokemuksen ja sisällön yksilölliset ja yleiset merkitykset vapaaehtoistyöhön osallistuvilla eläkeikäisillä. Päätutkimusongelmana esitettiin millaisia elämän tarkoituksellisuuden kokemuksia, sisältöjä ja merkityksiä yksilöt nostavat esille. Tutkimuksessa selvitettiin, millä tavalla vapaaehtoistyössä toimiminen sijoittuu elämän tarkoituksellisuuden kokemuksen muiden sisältöjen joukkoon, millaisia merkityksiä yksilöt antavat vapaaehtoistyöntekijänä toimimiselle ja millainen yhteys näillä merkityksillä on heidän elämän tarkoituksellisuuden kokemukseensa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat yli 60-vuotiaat kotona asuvat vapaaehtoistyöhön osallistuvat eläkeläiset. Tutkittaviksi valikoitui 14 eläkeläisnaista, jotka osallistuivat vapaaehtoistöihin vaihtelevasti. Tutkittavien ikäjakauma oli 61–77 vuotta. Tutkimusmenetelminä oli puolistrukturoitu teemahaastattelu sekä yksi likert-tyyppinen kysymys ja avoin kysymys elämän tarkoituksellisuuden kokemuksen määrästä ja syystä. Tutkimusaineisto analysoitiin fenomenologisen psykologian kokemuksen tutkimusmenetelmällä. Analyysi oli kaksivaiheinen, yksilökohtaisten merkitysverkostojen ja yleisen merkitysverkoston analyysi. Kyselylomakkeiden vastauksia verrattiin haastatteluaineistoon yksilö- ja yleisellä tasolla. Tutkimuksen tuloksena olivat 14 yksilökohtaista merkitysverkostoa, joista muodostui kolme yleistä merkitysverkostotyyppiä. Elämän tarkoituksellisuuden kokemukset, sisällöt ja syyt esitettiin yksilötasolla yksilökohtaisissa merkitysverkostoissa. Näitä merkityksiä olivat elämän arvot ja tavoitteet sekä suhtautuminen menneisyyteen, tulevaisuuteen, elämään ja kuolemaan. Tutkimuksen ennakko-oletus, että elämän tarkoituksellisuuden merkitykset voidaan tiivistää muutamaan yleiseen merkitysverkostoon toteutui, mutta tiivistyksessä menetettiin merkitysten ja sisältöjen moninaisuutta. Elämän tarkoituksellisuuden sisällöt olivat yksilöllisiä kokemuksia, joita kaikki tutkitut kykenivät erottelemaan ja sanallistamaan. Yleiset merkitysverkostot jakautuivat kolmeen tyyppiin, joissa elämän tarkoituksellisuuden kokemukset, sisällöt ja merkitykset tiivistyivät arvomaailman mukaan: 1. Toimeliaat ja perhekeskeiset, 2. Elämä kulkee kulkuaan; terveyttä korostavat, perhekeskeiset ja omaa kuolemaansa pohtineet ja 3. Aktiiviset ja terveyttä korostavat. Merkitysverkostotyypeille 1. ja 2. muodostui lisäksi päätyypin alatyypit. Tulokset tukivat käsitystä, että elämän tarkoituksellisuuden sisällöt ovat yksilöllisiä ja antoivat tukea käsitykselle läheisistä ihmisistä elämän tarkoituksellisuuden kokemuksen tärkeimpänä sisältönä. Elämän tarkoituksellisuuden kokemukseen liittyviä merkityksiä vapaaehtoistyölle annettiin eniten yksilökohtaisissa merkitysverkostoissa, joista muodostui merkitysverkostotyyppi 1. ja sen alatyyppi. Näitä merkityksiä olivat elämään tarkoitusta ja sisältöä tuova toiminta-alue sekä eräs elämän tarkoitukselliseksi kokemisen syy. Tyypissä 2. vapaaehtoistyön merkitys oli yksilön sosiaalisuuden mahdollistava toiminta. Ennakko-oletus vapaaehtoistyöntekijyyden olemisesta yksi elämän tarkoituksellisuuden kokemuksen sisällöistä ja merkityksistä osoittautui osittain oikeaksi, mutta yksilöstä riippuvaksi.
dc.format.extent 60 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other elämän tarkoituksellisuus
dc.title Elämän tarkoituksellisuuden kokemus ja sisältö vapaaehtoistyöhön osallistuvilla yli 60-vuotiailla eläkeläisnaisilla
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208162153
dc.subject.ysa vapaaehtoistyö
dc.subject.ysa ikääntyneet
dc.subject.ysa eläkeikä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en
dc.date.updated 2012-08-16T08:22:52Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record