Äitinä olemisen oikeutus : fenomenologis-hermeneuttinen tapaustutkimus äidin kokemuksista lapsen huostaanoton jälkeen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lillrank, Helinä
dc.date.accessioned 2012-08-15T09:04:58Z
dc.date.available 2012-08-15T09:04:58Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224095
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208152148 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38281
dc.description.abstract Tutkielmani tarkoituksena oli selvittää tapaustutkimuksena äidin kokemuksia lapsen huostaanoton jälkeen sekä sitä, minkälainen merkitys avohuollon tukitoimenpiteillä oli äidin selviytymisprosessissa. Tutkin myös sitä, millaiseksi äitiys muodostui lapsen huostaanoton jälkeen eli minkälaisena äiti koki oman äitiytensä sen jälkeen. Tutkimuksessani tuon esille auttamistyön näkökulmaa ja sen merkitystä lastensuojelun sosiaalityössä. Käytän tutkimuksessani fenemenologis-hermeneuttista tutkimusotetta. Lauri Rauhalan (2005) Ihmiskäsitys ihmistyössä ohjasi punaisena lankana tutkimusaineistoni ymmärtämistä ja tulkitsemista. Haastattelin yhtä huostaanoton kokenutta äitiä kolme eri kertaa käyttämällä syvähaastattelumenetelmää. Analysoin aineistoa haastattelujen kysymysrunkoa tukena käyttäen ja poimin haastatteluista kysymyksieni pohjalta erilaisia merkityksiä. Sen jälkeen teemoittelin merkitykset isompiin merkityskokonaisuuksiin. Näistä merkityskokonaisuuksista nostin teemoittelun avulla esille vielä neljän käsitteen kokonaisuuden. Analyysiä tehdessäni pyrin välttämään etukäteisolettamuksia. Tulokseni osoittivat, että avohuollon tuki äidille lapsen huostaanoton jälkeen oli puutteellista ja umpimähkään kohdennettua. Tuen tarve kuitenkin tuli selkeästi esille. Oikean tuen kohdentumisen puute näkyi siten, että äidille tarjottiin vaihtoehtoja, joista hänen annettiin valita. Tutkimuksessani tuli selkeästi esille ”päihdeäidin” rooli avohuollon tukitoimenpiteitä kohdennettaessa. Äiti koki huostaanoton oikeutetuksi vain siinä mielessä, että lapsi oli sijoitettu isoäidille. Tämä asia auttoi äitiä selviytymään ja vaikutti tukevan hänen äitinä olemistaan. Huostaanotto ei poistanut äitinä olemisen tunnetta ja sitä lisäsivät lyhyellä aikavälillä tapahtuneet lapsen tapaamiset äidin retkahdusten jälkeen.
dc.format.extent 77 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other äitiys
dc.subject.other kokemus
dc.subject.other tuki
dc.subject.other huostaanotto
dc.title Äitinä olemisen oikeutus : fenomenologis-hermeneuttinen tapaustutkimus äidin kokemuksista lapsen huostaanoton jälkeen
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208152148
dc.subject.ysa äitiys
dc.subject.ysa kokemukset
dc.subject.ysa tukeminen
dc.subject.ysa huostaanotto
dc.subject.ysa avohuolto
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.date.updated 2012-08-15T09:04:58Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record