Kaupunkitila osana nuorten arkea : hengailun tiloja suomalaisessa lähiössä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mäki, Paula
dc.date.accessioned 2012-08-15T08:23:24Z
dc.date.available 2012-08-15T08:23:24Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224062
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208152147 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38280
dc.description.abstract Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää, millaisia ovat nuorten hengailupaikat vantaalaisessa Martinlaakson lähiössä. Tehtävänä on tarkastella hengailupaikkojen ominaisuuksia nuorten, asukkaiden ja tilan näkökulmasta. Tutkielma sijoittuu kaupunkitutkimuksen ja maantieteellisen nuoruudentutkimuksen kentälle ja on otteeltaan laadullinen. Tutkielman teoreettinen viitekehys tulee ympäristöpsykologian puolelta ja sen keskeisin käsite on tarjouma (ks. Gibson 1979). Analyysissa käytetään apuna Marketta Kytän (2003) kehittämään nelikenttää lapsiystävällisistä ympäristöistä. Tutkielman aineiston muodostaa Martinlaakson koulun oppilailla täytetty kyselylomake sekä alueen asukkaiden ja nuorten kanssa tehdyt teemahaastattelut. Analyysimenetelmänä on käytetty teorialähtöistä sisällönanalyysia. Aineisto teemoitellaan ja luokitellaan tarjouman käsitteen teorioiden avulla. Asukkaiden kanssa tehdyissä haastatteluissa ollaan kiinnostuneita erityisesti positiivisista ja negatiivisista tarjoumista, kun taas nuorten kohdalla sosiaalisista ja kulttuurisista tarjoumista. Hengailupaikkoja tarkastellaan funktionaalisten tarjoumien näkökulmasta, sekä pohditaan sitä sijoittuvatko ne rajoitetun, tuetun tai vapaan toiminnan kentille. Tutkielma osoittaa, että nuorten hengailussa on kyse ensisijaisesti sosiaalisesta toiminnasta, ystävien tapaamisesta ja uusiin ihmisiin tutustumisesta. Hengailupaikkoja valitaan aineiston perusteella sen mukaan, että ne olivat tarpeeksi avoimia halutulle toiminnalle sen lisäksi, että siellä liikkui mahdollisimman paljon muita ihmisiä. Julkiset tilat ovat tutkimustulosten perusteella avoimempia nuorten hengailulle kuin puolijulkiset tilat. Puolijulkiset tila ovat tärkeitä erityisesti kylmällä ja sateisellä säällä, jolloin ulkotiloissa oleskelua ei pidetä miellyttävänä. Asukkaat kiinnittivät nuorten hengailuun huomiota lähinnä silloin, kun se koettiin häiritsevänä. Siten suurin osa nuorten joutilaasta oleskelusta vaikutti sosiaalisesti hyväksytyltä. Hengailupaikat tunnistettiin yleensä ympäristöjen visuaalisesta epäjärjestyksestä, kuten tageista ja graffiteista, tai juhlivista, humaltuneista tai kovaäänisistä nuorista. Visuaalisen epäjärjestyksen pelättiin olevan uhka myös sosiaaliselle järjestykselle. Sosiaalisesti epäjärjestäytyneeksi miellettyä paikkaa pidettiin pelottavana ja sitä mielellään välteltiin.
dc.format.extent 72 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other hengailu
dc.title Kaupunkitila osana nuorten arkea : hengailun tiloja suomalaisessa lähiössä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208152147
dc.subject.ysa nuoret
dc.subject.ysa julkiset tilat
dc.subject.ysa valvonta
dc.subject.ysa kaupunkitila
dc.subject.ysa Vantaa
dc.subject.ysa Martinlaakso
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.date.updated 2012-08-15T08:23:24Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record