Opetusviestintä heterogeenisen kolmannen luokan ryhmällä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Siutla, Heidi
dc.contributor.author Huovinen, Terhi
dc.contributor.author Partanen, Anniina
dc.contributor.author Hirvensalo, Mirja
dc.date.accessioned 2012-08-08T08:08:55Z
dc.date.available 2012-08-08T08:08:55Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Siutla, H., Huovinen, T., Partanen, A., & Hirvensalo, M. (2012). Opetusviestintä heterogeenisen kolmannen luokan ryhmällä. Liikunta & Tiede, 49 (1), 59-66. Retrieved from http://lts.fi/julkaisut/liikunta-ja-tiede/julkaisut/liikunta-ja-tiede/2012/1/tutkimusartikkelit/opetusviestinta
dc.identifier.issn 0358-7010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38269
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten opettaja antoiinstruktion ja palautteen verbaalista ja nonverbaalista viestintää käyttäen heterogeenisen kolmannen luokan liikuntatunneilla sekä miten hän opetusviestinnässään huomioi oppilaiden yksilöllisyyden ja ryhmässä ilmenevän häiriökäyttäytymisen. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, miten opettajan käyttämä opetusviestintä näyttäytyi oppilaiden toiminnassa liikuntatunneilla. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena naisopettajan opettamassa 28 oppilaan (17 tyttöä, 11 poikaa) kolmannen luokan liikuntaryhmässä. Oppilasryhmä oli liikunnallisesti, oppimisvalmiuksiltaan sekä sosiaalisilta taidoiltaan heterogeeninen. Aineisto koostui seitsemästä kahdella kameralla videoidusta liikuntatunnista sekä tutkijoiden havaintopäiväkirjoista ja opettajan haastattelusta. Videoaineisto litteroitiin tekstiksi. Kaikkiaan tekstiaineiston laajuus oli 166 A4 -sivua (76 125 sanaa). Aineisto analysoitiin käyttämällä teemoittelua, tyypittelyä sekä opetustilanteiden sisällön erittelyä. Opettaja antoi verbaalisen instruktion kuudella eri tavalla: kehottaen, oppilaita huomioiden, innokkaasti, auktoriteettia korostaen, kielteisesti tai maneereja toistaen. Verbaalista viestintää tukivat mallin näyttäminen sekä äänenpainon, katseen ja käsien käyttäminen. Palautetta annettiin lämminhenkisenä taitopalautteena tai komentavana käyttäytymispalautteena. Opettaja huomioi erilaisia oppilaita käyttämällä oppilaiden nimiä, suuntaamalla katseen oppilasta kohden, kumartumalla tai asettautumalla oppilaan viereen sekä toistamalla ohjeen yksittäiselle oppilaalle. Oppilaat huomioiva opetusviestintä ja toiminnan eriyttäminen lisäsivät oppilaiden aktiivisuutta liikuntatunneilla ja edistivät taitojen oppimista. Kielteinen ja komentava viestintä lisäsi tuntien aikaista häiriökäyttäytymistä. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Liikuntatieteellinen Seura
dc.relation.ispartofseries Liikunta & Tiede
dc.relation.uri http://lts.fi/julkaisut/liikunta-ja-tiede/2012/1
dc.rights openAccess fi
dc.rights © Liikuntatieteellinen seura
dc.subject.other physical education en
dc.subject.other pupils en
dc.subject.other heterogeneity en
dc.subject.other instructions en
dc.subject.other feedback en
dc.subject.other individualization en
dc.subject.other liikunta fi
dc.subject.other opetus fi
dc.subject.other oppilasryhmät fi
dc.subject.other heterogeenisyys fi
dc.subject.other opetusviestintä fi
dc.title Opetusviestintä heterogeenisen kolmannen luokan ryhmällä
dc.type Article
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208082136
dc.subject.kota 315
dc.contributor.laitos Liikuntatieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.type.uri http://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.version Publisher's PDF
eprint.status http://purl.org/eprint/type/status/PeerReviewed
dc.type.coar journal article
dc.description.reviewstatus peerReviewed
dc.relation.issn 0358-7010
dc.type.version publishedVersion
dc.rights.accesslevel openAccess

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record