Liikunnanopettajaksi vuosina 1984 - 2004 valmistuneiden työtyytyväisyys

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mäkelä, Kasper
dc.contributor.author Hirvensalo, Mirja
dc.contributor.author Palomäki, Sanna
dc.contributor.author Herva, Heikki
dc.contributor.author Laakso, Lauri
dc.date.accessioned 2012-08-08T07:51:33Z
dc.date.available 2012-08-08T07:51:33Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Mäkelä, K., Hirvensalo, M., Palomäki, S., Herva, H., & Laakso, L. (2012). Liikunnanopettajaksi vuosina 1984 - 2004 valmistuneiden työtyytyväisyys. Liikunta & Tiede, 49 (1), 67-74. Retrieved from http://lts.fi/julkaisut/liikunta-ja-tiede/julkaisut/liikunta-ja-tiede/2012/1/tutkimusartikkelit
dc.identifier.issn 0358-7010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38268
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää liikunnanopettajiksi vuosina 1984–2004 valmistuneiden työtyytyväisyyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimukseen osallistui yhteensä 621 liikunnanopettajan ammatissa toimivaa henkilöä (naisia 326, miehiä 295). Tutkimus suoritettiin strukturoiduilla kyselylomakkeilla vastavalmistuneille liikunnanopettajille vuonna 2008 sekä kokeneemmille liikunnanopettajille vuonna 2009. Tutkimusaineiston analysointiin käytettiin t-testiä sekä yksi- ja kaksisuuntaista varianssianalyysia. Pääkomponenttianalyysinn avulla työtyytyväisyyttä muodostavat tekijät luokiteltiin kuuteen eri komponenttiin. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että 80 prosenttia liikunnanopettajista on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä työhönsä. Erittäin tyytymättömien nosuus oli hyvin pieni. Parasta liikunnanopettajan työssä olivat hyvät kollegat ja mukavat oppilaat. Tyytymättömyyttä aiheuttivat kiire, oppilaiden huono motivaatio ja häiriökäyttäytyminen. Iällä ja sukupuolella havaittiin olevan yhdysvaikutusta (p=0,05). Miesten 49–54-vuotiaiden (p=0,003) ja 50–54-vuotiaiden (p= 0,030) ikäryhmät olivat muita miehiä ja naisten eri ikäryhmiä tyytyväisempiä työhönsä. Miehet olivat naisia tyytyväisempiä työaikojen organisointiin,koulun johtamistapaan, mahdollisuuksiin vaikuttaa työtehtäviin,opetusryhmien kokoon ja opetustuntien määrään (p<0,001–0,048).Ikäryhmittäin vertailtaessa havaittiin, että vanhimmat liikunnanopettajat (55–59-, ja yli 60-vuotiaat) olivat muita tyytyväisempiä yhteistyöhön kunnan liikuntatoimen kanssa (p=0,003). Työtyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä muodostuivat pääkomponentit: työilmapiiri koulussa, opetustilat, yhteistyö eri tahojen kanssa, työn johtaminen, työn organisointi ja oma ammattitaito. Pääkomponentteja vertailtaessa havaittiin, että naiset olivat miehiä tyytyväisempiä omaan ammattitaitoon (p=0,046) ja miehet opetuksen´organisointiin (p=0,040) fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Liikuntatieteellinen Seura
dc.relation.ispartofseries Liikunta & Tiede
dc.relation.uri http://lts.fi/julkaisut/liikunta-ja-tiede/2012/1
dc.rights openAccess fi
dc.rights © Liikuntatieteellinen seura
dc.subject.other physical education en
dc.subject.other teachers en
dc.subject.other job satisfaction en
dc.subject.other job description en
dc.subject.other liikunnanopettajat fi
dc.subject.other työtyytyväisyys fi
dc.subject.other työnkuva fi
dc.title Liikunnanopettajaksi vuosina 1984 - 2004 valmistuneiden työtyytyväisyys
dc.type Article
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208082135
dc.subject.kota 315
dc.contributor.laitos Liikuntatieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.type.uri http://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.version Publisher's PDF
eprint.status http://purl.org/eprint/type/status/PeerReviewed
dc.type.coar journal article
dc.description.reviewstatus peerReviewed
dc.relation.issn 0358-7010
dc.type.version publishedVersion
dc.rights.accesslevel openAccess

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record