Terveysliikunnan lukutaidon yhteys vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuteen ja fyysiseen kuntoon työikäisillä miehillä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kaasalainen, Karoliina
dc.contributor.author Kasila, Kirsti
dc.contributor.author Komulainen, Jyrki
dc.contributor.author Villberg, Jari
dc.contributor.author Poskiparta, Marita
dc.date.accessioned 2012-08-08T07:28:46Z
dc.date.available 2012-08-08T07:28:46Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Kaasalainen, K., Kasila, K., Komulainen, J., Villberg, J., & Poskiparta, M. (2011). Terveysliikunnan lukutaidon yhteys vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuteen ja fyysiseen kuntoon työikäisillä miehillä. Liikunta ja tiede, 48 (11), 42-48. Retrieved from http://www.lts.fi/filearc/1095_L%26T11_tutkimusartikkelit_kaasalainen_lowres.pdf
dc.identifier.issn 0358-7010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38267
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko työikäisten (25–64-vuotiaiden) miesten terveysliikunnan lukutaito yhteydessä vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuteen ja fyysiseen kuntoon. Aineisto oli osa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksen ja LIKES-tutkimuskeskuksen yhteistyössä toteuttamaa ”Sisältääkö suomalaisen miehen liikunnan terveyden lukutaito tajua ja toimintaa?” -tutkimusta (2008–2009). Aineisto kerättiin kolmelta paikkakunnalta terveyskäyttäytymiskyselyillä, Polar OwnIndex-kuntomittauksilla ja Inbody 720-kehon koostumusmittauksilla. Tutkimukseen osallistui vuoden 2009 keväällä 104 työikäistä miestä. Tilastollisissa analyyseissa käytettiin ristiintaulukointeja ja merkitsevyydet testattiin χ²-testisuureella. Terveysliikunnan lukutaitoa arvioitiin summamuuttujalla, joka koostui 15, liikuntaan liittyviä tietoja, taitoja ja motivaatiota kuvaavasta, väittämästä. Summapistemäärien mukaan aineisto jaettiin kahteen ryhmään: hyvä ja huono terveysliikunnan lukutaito. Terveysliikunnan lukutaidolla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys liikunta-aktiivisuuteen ja fyysiseen kuntoon. Motivaatio ja itsearvioidut liikuntataidot olivat paremmat vapaa-ajan liikuntaa yli 3 kertaa viikossa harrastavilla kuin vähemmän liikkuvilla. Työmatkaliikunnan määrä ei ollut yhteydessä terveysliikunnan lukutaitoon. Terveysliikunnan lukutaidon tason tunnistaminen voisi auttaa jatkossa liikuntaneuvonnan suunnittelussa ja iikuntainterventioiden kohdentamisessa. Terveyden lukutaidon ja liikunta-aktiivisuuden välisistä yhteyksistä tarvitaan jatkotutkimuksia. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Liikuntatieteellinen Seura ry.
dc.relation.ispartofseries Liikunta & Tiede
dc.relation.uri http://lts.fi/julkaisut/liikunta-ja-tiede/2011/1
dc.rights openAccess fi
dc.rights © Liikuntatieteellinen seura
dc.subject.other physical activity en
dc.subject.other men en
dc.subject.other working aged en
dc.subject.other health literacy en
dc.subject.other liikunta fi
dc.subject.other miehet fi
dc.subject.other työikäiset fi
dc.subject.other terveyden lukutaito fi
dc.title Terveysliikunnan lukutaidon yhteys vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuteen ja fyysiseen kuntoon työikäisillä miehillä
dc.type Article
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208082134
dc.subject.kota 314
dc.contributor.laitos Terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.type.uri http://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.version Publisher's PDF
eprint.status http://purl.org/eprint/type/status/PeerReviewed
dc.type.coar journal article
dc.description.reviewStatus peerReviewed
dc.relation.issn 0358-7010
dc.type.version publishedVersion
dc.rights.accessLevel openAccess

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record