Kiihtyvyysantureiden vertailu fyysisen aktiivisuuden mittaamisessa alakouluikäisillä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Strandman, Soile
dc.date.accessioned 2012-08-06T17:43:00Z
dc.date.available 2012-08-06T17:43:00Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1223763
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208062130 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38263
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli mitata viidesluokkalaisten lasten päivittäistä fyysistä aktiivisuutta ActiGraph ja Polar Active kiihtyvyysmittareilla ja verrata keskiraskaalla tai sitä raskaammalla aktiivisuustasolla vietettyä aikaa mittareiden välillä. Tarkoituksena oli löytää kiihtyvyysmittareiden välille sovite, jonka avulla mitatut fyysisen aktiivisuu-den kestot saadaan muutettua toisiaan vastaavaksi. Lisäksi mitattuja fyysisen aktiivi-suuden kestoja verrattiin lasten täyttämiin fyysisen aktiivisuuden päiväkirjoihin. Tutki-mukseen osallistui 30 koehenkilöä (20 tyttöä, 10 poikaa). Yhden koehenkilön mittauk-set kestivät kolme peräkkäistä vuorokautta. Ensimmäisenä mittauspäivänä mitattiin pi-tuus ja kehonkoostumus, varustettiin oppilaat kiihtyvyysmittareilla ja sykemittarilla sekä jaettiin aktiivisuuspäiväkirjat ja ohjeistettiin niiden täytössä. Oppilaita kehotettiin jatkamaan arkeaan normaalisti mittareiden kanssa. Seuraavien mittauspäivien aamuina oppilaat kävivät tutkijoiden luona tarkistuttamassa, että kaikki mittauksiin liittyvät asiat olivat kunnossa. ActiGraphilla ja Polar Activella mitatun keskiraskaan ja sitä raskaamman fyysisen ak-tiivisuuden keston määrien välillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä ero (p<0.001). Sovitteeksi mittareiden välille saatiin kaava y = 0.635x + 38, missä y on Polar Activella mitatun keskiraskaan ja sitä raskaamman fyysisen aktiivisuuden keston määrä (min) ja x on vastaavasti ActiGraphin antama kesto. Päivinä, jolloin erityistä liikuntaa ei ollut har-rastettu, sovitteeksi saatiin y = 0.633x + 24 ja mittauspäivinä, jolloin liikuntaa oli har-rastettu, saatiin sovitteeksi y = 0.659x + 42. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että Polar Activella mitattuna sekä fyysisen aktiivisuuden kesto että askeleiden määrä on keski-määrin ActiGraphilla mitattua suurempaa, muttei systemaattisesti, sillä hajonta oli suur-ta. Tutkimuksesta tehtiin myös toinen pro gradu -työ, jossa Heini Wennman tutki fyysi-sen aktiivisuuden vaikutuksia sykevälivaihteluun/sydämen autonomiseen toimintaan.
dc.format.extent 82 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kiihtyvyysmittarit
dc.title Kiihtyvyysantureiden vertailu fyysisen aktiivisuuden mittaamisessa alakouluikäisillä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208062130
dc.subject.ysa fyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa kiihtyvyys
dc.subject.ysa mittarit
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntabiologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biology of Physical Activity en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntafysiologia fi
dc.contributor.oppiaine Exercise Physiology en
dc.date.updated 2012-08-06T17:43:03Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record