"Uudistushenkisiä ammattilaisia asiantuntijatehtäviin" : jalometallialan koulutuksen muutokset Kuopiossa vuosina 1977-2009

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kalliola, Heli
dc.date.accessioned 2012-08-06T05:03:03Z
dc.date.available 2012-08-06T05:03:03Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1223738
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208062127 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38259
dc.description.abstract Pro gradussa tarkastellaan jalometallialan koulutuksen kehittymistä Kuopiossa vuosien 1977−2009 välisenä aikana. Työssä selvitetään, miten koulutus on muuttunut ja miksi alan koulutusta alettiin opettaa Kuopiossa. Viimeisenä pohditaan elinikäisen oppimisen merkitystä kyseisellä alalla, joka oletettavasti liittyy läheisesti käsityöläisyyteen. Tutkimuksen lähteinä on käytetty Kuopion Muotoiluakatemian arkistomateriaaleja kuten toimintakertomuksia sekä opinto-oppaita. Näistä on selvitetty, mitä opiskelijoiden oli tarkoitus oppia. Arkistoaineistoa on täydennetty vuonna 2010 tehtyjen jalometallialan ammattilaisten haastatteluilla eli muistitiedolla sekä Kuopion Muotoiluakatemian lehtileikekokoelmalla. Muistitiedon avulla selvitettiin opiskelijoiden kokemuksia koulutusohjelmista. Koska muistitiedolla tuetaan arkistoaineistoa, on tutkimus luokiteltavissa selittävän muistitietotutkimuksen piiriin. Vastaavaa aikaisempaa tutkimusta ei ole tehty jalometallisepistä tai jalometallimuotoilijoista, joita tutkimusaikavälillä on valmistunut Kuopiosta. Tästä syystä tutkimuskirjallisuudessa tukeudutaan yleisiin koulutuksen historiaa valottaviin teoksiin sekä kultasepistä tehtyihin tutkimuksiin. Tutkimuksessa osoitetaan työelämälähtöisyyden ja itsensä jatkuvan kehittämisen nousevan esille tarkastelujaksolla kaikista edellä esitellyistä tutkimusaineistoista. Opiskelijoiden työelämäyhteistyötä on tuettu niin projektityöskentelyn, työharjoitteluiden kuin työelämään suuntautuvien opinnäytetöiden kautta. Opiskelijoiden itsensä jatkuva kehittäminen liittyy elinikäiseen oppimiseen ja ajatukseen, ettei oppilaitoksesta lähdettäessä olla täysin ”valmiita” alalle vaan oma paikka täytyy lunastaa päivittäin. Tutkimuksen kautta havaittiin suomalaisen jalometallialan olevan suhteellisen pieni, jonka myötä koulutuksen laadusta on haluttu pitää erityistä huolta. Tämä tulee esille opetussuunnitelmien ja koulutusohjelmien jatkuvana kehittämisenä, jotta ne parhaalla mahdollisella tavalla vastaisivat elinkeinoelämän sekä muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin.
dc.format.extent 115 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other jalometalliala
dc.title "Uudistushenkisiä ammattilaisia asiantuntijatehtäviin" : jalometallialan koulutuksen muutokset Kuopiossa vuosina 1977-2009
dc.title.alternative Jalometallialan koulutuksen muutokset Kuopiossa vuosina 1977-2009
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208062127
dc.subject.ysa ammattikorkeakoulut
dc.subject.ysa kultasepät
dc.subject.ysa hopeasepät
dc.subject.ysa kulttuuriala
dc.subject.ysa opinnot
dc.subject.ysa muotoilu
dc.subject.ysa jalometallit
dc.subject.ysa elinikäinen oppiminen
dc.subject.ysa Kuopio
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos historian ja etnologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of History and Ethnology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Suomen historia fi
dc.contributor.oppiaine Finnish History en
dc.date.updated 2012-08-06T05:03:05Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record