Lapsuudessa ja nuoruudessa koettu perheväkivalta yksilöllisenä ja yhteiskunnallisena kysymyksenä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mykkänen, Kirsi
dc.date.accessioned 2012-07-20T06:28:39Z
dc.date.available 2012-07-20T06:28:39Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1223753
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207202112 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38247
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten lapsuudessa ja nuoruudessa perheessä kohdattu väkivalta vaikuttaa nuoriin ja nuoruuteen sekä myöhempään elämään. Tehtävänä oli myös selvittää, miten väkivaltaa kotonaan kohdanneita nuoria voi auttaa ja millaisia yhteiskunnalli-sia interventioita se vaatii. Tutkimusaineistona olivat neljän väkivaltaa perheessään kohdan-neen naisen muistelukirjoitukset, joissa kaikissa kuvattiin lapsuuden kodin väkivaltaa ja sen vaikutuksia nuoruudesta aikuisuuteen. Toisena aineistona oli temaattinen parihaastattelu, jos-sa haastateltiin kahta ohjaajaa, jotka vetävät ryhmätoimintaa perheväkivaltaa kodeissaan koh-danneille nuorille Jyväskylässä. Monipuolinen aineisto toi esiin mielenkiintoisia tutkimustu-loksia perheessä tapahtuvasta väkivallasta. Kertomusaineistosta saatujen tulosten perusteella lapsuudessa ja nuoruudessa kohdattu väkivalta vaikutti nuorten henkiseen hyvinvointiin mer-kittävästi heikentäen sitä. Koettu väkivalta aiheutti naisissa monenlaisia tunteita, joista kes-keisimmäksi nousivat itseinho ja itsetuhoisuus, viha, pelko sekä syyllisyys. Osa näistä tunteis-ta tuli esiin jo nuoruudessa ja osa ilmeni tai jatkui myöhemmin aikuisena. Kotona kohdattu väkivalta kumuloitui perheen sisäisiin tai ulkopuolisiin suhteisiin. Haastatteluaineiston perus-teella nuoret tarvitsevat yhteiskunnalta interventioita väkivallan loppumiseen. Tutkimus pal-jasti, miten vaikeaa ammattilaisten on tunnistaa ja puuttua nuorten kohtaamaan väkivaltaan. Nuoret ovat ryhmä, jota apu ei helposti tavoita.
dc.format.extent 79 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other perheväkivalta
dc.subject.other nuoret
dc.subject.other ryhmätoiminta
dc.title Lapsuudessa ja nuoruudessa koettu perheväkivalta yksilöllisenä ja yhteiskunnallisena kysymyksenä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207202112
dc.subject.ysa perheväkivalta
dc.subject.ysa nuoret
dc.subject.ysa ryhmätoiminta
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.date.updated 2012-07-20T06:28:39Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record