Pienryhmämenetelmä lasten ja nuorten ehkäisevän työn välineenä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Muhonen, Jyrki
dc.date.accessioned 2012-07-20T06:19:34Z
dc.date.available 2012-07-20T06:19:34Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1223755
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207202111 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38246
dc.description.abstract Tutkimuksen pääkäsitteinä ovat sosiaalipedagogiikan termi subjektius ja sosiaaliset taidot. Tutkimuskohteena oli ehkäisevään työhön käytetty pienryhmämenetelmä, joka on tarkoi-tettu tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida ja pohtia pienryhmämenetelmän toimivuutta ja vaikuttavuutta lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä. Tämän lisäksi tutkimuksessa on kuvattu ja tuotu esille alun perin Jyväskylässä ke-hitetty pienryhmämenetelmä. Tutkimus hyödyttää kaikkia niitä, jotka ovat kiinnostuneet ryhmätyömenetelmien käytöstä lasten ja nuorten ehkäisevän työn välineenä. Tutkimuksen pääasiallisena aineistona olivat vuosina 2003-2007 kerätyt pienryhmien oh-jaajien päiväkirjat. Päiväkirjoja on 14 kappaletta ja niiden sivumäärä on 522 sivua. Tutki-muksessa arvioitiin pienryhmämenetelmän toimivuutta sekä asiakastyön, että organisaatio-työn näkökulmasta. Asiakasnäkökulman teemat tulivat sosiaalipedagogiikan keskeisistä käsitteistä: subjektiudesta, dialogisuudesta ja toiminnallisuudesta. Muut käytettävät teemat olivat nousseet siitä käytännön työstä, jota olen tehnyt lasten ja nuorten parissa. Näitä käy-tettäviä teemoja ovat sosiaaliset taidot, lapsinäkökulma, leimaantuminen ja Meadin sosiali-saatioteoria, jossa pohditaan minäkuvan muuttumisen elementtejä. Näiden teemojen avulla on arvioitu toimiiko intervention rakenne ja toimivatko käytetyt menetelmät ja tuottavatko ne tavoitteiden mukaisia tuloksia. Organisaationäkökulman teemojen ja näkökulmien avul-la saatiin selville käytännön järjestelyjen ja organisoinnin toimivuus, jotka osaltaan autta-vat arvioimaan pienryhmämenetelmän toimivuutta. Pienryhmämenetelmän tärkein tavoite eli sosiaalisten taitojen kehittyminen (vuorovaikutus ja itseilmaisutaidot) näytti toteutuvan lähes kaikilla ryhmäläisillä.. Näihin tuloksiin on päästy tarkastelemalla lasten itsearviointia sosiaalisissa taidoissa(ennen ja jälkeen interven-tion), ryhmien ohjaajien ja luokanopettajien arviointia. Sosiaalipedagogisen päämäärän subjektiuden toteutuminen on ollut kaksijakoista: tavoitteiden muodostamisessa las-ten/nuorten vaikutusmahdollisuudet ovat olleet vähäisiä, koska tavoitteet ovat olleet pää-sääntöisesti aikuisten eli ryhmän ohjaajien tekemiä. Toisaalta voidaan havaita ryhmäläisten osallistuneen aktiivisesti toimintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Merkittävintä myös sosiaalipedagogisesta näkökulmasta on kuitenkin se, että lähes kaikilla lapsilla/nuorilla vuorovaikutustaidot paranivat ryhmätoiminnan aikana.
dc.format.extent 104 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other ryhmätoiminta
dc.subject.other interventio
dc.subject.other lapset ja nuoret
dc.title Pienryhmämenetelmä lasten ja nuorten ehkäisevän työn välineenä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207202111
dc.subject.ysa ryhmätoiminta
dc.subject.ysa interventio
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa nuoret
dc.subject.ysa sosiaaliset taidot
dc.subject.ysa pienryhmämenetelmä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.oppiaine Social Policy en
dc.date.updated 2012-07-20T06:19:35Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record