Musikaalisuuden vaikutus musiikkielämysten kokemiseen : tarvitseeko olla musikaalinen kyetäkseen musiikkielämyksiin?

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Viirret, Esa
dc.date.accessioned 2012-07-19T11:45:16Z
dc.date.available 2012-07-19T11:45:16Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1223251
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207192107 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38242
dc.description.abstract Tiivistelmä Positiivisten tunteiden ja elämyksellisyyden on monissa yhteyksissä todettu palvelevan ihmisen hyvinvointia. Musiikki tuottaa useimmille jonkinlaisia tunnekokemuksia, tavallisimmin myönteisiä, ja monet vaikuttuvat musiikkitilanteissa voimakkaasti. On kuitenkin tyypillistä, että musiikillisen elämän edellytyksiä, ikään kuin ”paikkaamme” musiikin maailmassa, arvioidaan sen perusteella, millaisia ulkoapäin todennettavia ominaisuuksia omaamme: osaammeko laulaa tai soittaa, olemmeko esim. tulleet valituksi musiikkiopintoihin musikaalisuutemme vuoksi. Mutta ovatko musiikilliset elämykset todella vain joidenkin etuoikeutettujen, muusikoiden tai ns. musikaalisten etuoikeus? Kokemukseni mukaan ihmiset voivat elää musiikkia voimakkaasti osaamatta itse soittaa, laulaa tai tunnistaa musiikin rakenteellisia hienouksia. Tutkin pro gradu -työssäni, millä tavoin primääri musikaalisuus selittää nuoren kykyä ja tapaa kokea musiikillisia elämyksiä – tarvitseeko olla musikaalinen pystyäkseen kokemaan voimakkaita musiikillisia tunne-elämyksiä. Tutkimukseen osallistui 70 Jyväskylän lyseon lukion oppilasta, jotka kirjoittivat vapaamuotoisen esseen voimakkaasta musiikkikokemuksestaan, vastasivat kokemusta kartoittavaan kyselyyn sekä osallistuvat Karman musikaalisuustestiin. Aineistoni määrällisen tarkastelun ja laadullisen sisällönanalyysin perusteella primäärillä musikaalisuudella ei ole mitään yhteyttä siihen, miten nuorten musiikkielämykset syntyvät ja kuinka voimakkaita ne ovat. Sellaisten nuorten, joilla vahvoja musiikkikokemuksia ei ole ollut lainkaan, tai toisaalta kaikkein voimakkaimmin kokeneiden joukossa oli yhtä lailla sekä musikaalisuustestissä menestyneitä että alle keskitason tuloksen saaneita. Nuorten musiikkielämykset syntyvät tyypillisesti konserttitilanteissa tai yksin, tavallisimmin kotona, musiikin herättämien yleisluontoisten ajatusten, tiettyyn merkittävään tapahtumaan liittyvien ajatusten ja muistojen tai itse musiikkiin liittyvien ajatusten ja tuntemusten seurauksena. Yksin koetut musiikkielämykset ovat valtavoittoisesti surumielissävytteisiä, liikutuksen-, haikeuden-, tai myötätunnontuntemuksiin liittyviä, mutta kuitenkin myönteisen ja jollain tavalla eheyttävän muistijäljen jättäviä kokemuksia. Konserttielämykset ovat kokonaisvaltaisia ja mieleenpainuvia ihailun, odotuksen tuoman jännityksen purkautumisen, kollektiivisuuden tunteen sekä musiikin itsensä tuottamia haltioitumisen ja onnellisuuden kokemuksia. Tässä mielessä musiikillinen elämys koetaan varmimmin juuri konserttitilanteessa. Elämyksellisyyden vaatimus on kirjattuna mm. lukion musiikin opetuksen valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Mutta toteutuuko elämyksellisyys niiden oppilaiden osalta, jotka eivät perinteisessä mielessä ole musikaalisia, eivät osaa tai halua soittaa ja laulaa, vaikka musiikki puhutteleekin heitä voimakkaasti. Olisi tärkeää tutkia, ovatko musiikintunnit yleisesti ottaen elämyksellisiä, ja jos eivät, miten niistä tulisi sellaisia.
dc.format.extent 81 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other musiikkielämys
dc.subject.other musiikkikokemus
dc.subject.other musikaalisuus
dc.subject.other tunnevaikutus
dc.title Musikaalisuuden vaikutus musiikkielämysten kokemiseen : tarvitseeko olla musikaalinen kyetäkseen musiikkielämyksiin?
dc.title.alternative Tarvitseeko olla musikaalinen kyetäkseen musiikkielämyksiin?
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207192107
dc.subject.ysa musiikki
dc.subject.ysa elämys
dc.subject.ysa elämyksellisyys
dc.subject.ysa kokemukset
dc.subject.ysa musikaalisuus
dc.subject.ysa tunteet
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos musiikin laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine musiikkikasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Music Education en
dc.date.updated 2012-07-19T11:45:16Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record