Rikollisuuteen vaikuttavia tekijöitä Haaste-lehden asiantuntijakeskustelussa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mononen, Katja
dc.date.accessioned 2012-07-19T11:20:37Z
dc.date.available 2012-07-19T11:20:37Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1223250
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207192105 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38240
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteena oli selvittää mitkä tekijät Oikeusministeriön julkaisemassa Haastelehdessä kirjoittavien asiantuntijoiden mielestä ajavat yksilöitä rikollisen toiminnan pariin. Kyseinen lehti on tarkoitettu kaikille kriminaalipolitiikassa toimiville ja aiheesta kiinnostuneille henkilöille. Analyysimenetelminä käytin teemoittelua, laskemista sekä diskurssianalyysiin perustuvaa faktuaalistamisstrategioiden tunnistamista. Teoreettinen viitekehys muodostuu kriminologiassa keskeisten oman aikansa teorioiden ja klassikoiden esittelystä. Pääpaino on rikollisuuden yhteiskunnallisissa selitysmalleissa, joissa syrjäytyminen on keskeisessä osassa. Yhteiskunnalliset selitysmallit osoittautuivat keskeisiksi myös aineistoni kannalta. Alan asiantuntijat pyrkivät selittämään rikollisuutta pääasiassa yhteiskuntarakenteisiin liittyvillä tekijöillä, joita ovat syrjäytyminen, työttömyys, alkoholipolitiikka, perhesuhteiden moninaistuminen sekä yhteiskunnan jakautuminen hyvä- ja huono-osaisiin. Lisäksi esitettiin lääketieteellisiä ja psykologia selityksiä. Rikollisuuden nähtiin kuitenkin aina johtuvan monista eri tekijöistä yksittäisten syiden sijaan. Vaikka yksilön ei katsottu tietoisesti ja vapaaehtoisesti valitsevan rikollista uraa, nähtiin rikollisen teon vaativan myös yksilön oman valinnan. Yleisimpänä faktuaalistamisstrategiana käytettiin asiantuntijuusstrategiaa, jossa tieto perustellaan oman tai muiden tutkimustulosten kautta. Rikostilastoja tuotiin esiin kvantifioivaa strategiaa hyödyntäen täsmällisillä luvuilla sekä sanallisilla määreillä. Kolmanneksi aineistosta oli havaittavissa itse todettuun vetoava faktuaalistamisstrategia, joskin se osoittautui vähiten käytetyksi Haaste- lehden asiantuntijoiden keskuudessa.
dc.format.extent 87 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Haaste (aikakauslehti)
dc.title Rikollisuuteen vaikuttavia tekijöitä Haaste-lehden asiantuntijakeskustelussa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207192105
dc.subject.ysa rikollisuus
dc.subject.ysa asiantuntijat
dc.subject.ysa keskustelu
dc.subject.ysa julkinen keskustelu
dc.subject.ysa syrjäytyminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.subject.method Diskurssianalyysi
dc.date.updated 2012-07-19T11:20:38Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record