Korkeakouluopiskelijoiden opintotuki ja tuloihin perustuva takaisinperintä Pohjoismaissa : vertaileva pohjoismainen tutkimus

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Miettunen, Sari
dc.date.accessioned 2012-07-19T10:54:59Z
dc.date.available 2012-07-19T10:54:59Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1223197
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207192104 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38239
dc.description.abstract Pohjoismaiset opintotukijärjestelmät ovat tulosta hyvinvointivaltioiden kehityksestä ja maiden koulutuspolitiikasta ja opintotuella on Pohjoismaissa monia funktioita. Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, kuinka pohjoismaiset opintotukijärjestelmät eroavat toisistaan tuen määrän ja rakenteen, tuloihin perustuvan takaisinperinnän ja kannustavuuden osalta. Vertailun perusteella arvioidaan, millainen vaikutus järjestelmissä olevilla eroilla on opiskelijan opintososiaaliseen asemaan ja onko opintotuella pystytty vähentämään sosioekonomisen aseman vaikutusta korkeakouluopintoihin hakeutumisessa. Tutkimuksessa tarkastellaan opintotukijärjestelmiä korkeakouluopiskelijan näkökulmasta, suomalaisittain sekä ammattikorkeakoulu- että yliopisto-opiskelijan näkökulmasta. Mukaan on valittu kaikki viisi Pohjoismaata, Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti. Tutkimusmetodi on vertaileva tutkimus ja tutkimusaineisto koostuu pääasiassa opintotukea myöntävien viranomaisten tuottamasta tiedosta. Tutkimuksen perusteella Pohjoismaiset opintotukijärjestelmät ovat tuen määrän ja taloudellista tuen tarvetta määrittelevien tulorajojen suhteen melko lähellä toisiaan, mutta tukirakenteissa ja kannustavuuteen tähtäävissä ratkaisuissa on suurempia eroja. Suomi ja Tanska ovat tukirakenteensa ja tulovalvontaan pohjautuvan takaisinperinnän osalta lähimpänä toisiaan. Järjestelmät ovat universaaleja ja niissä korostuu opintorahan osuus opintojen rahoitusmuotona. Islantilaisessa pelkkään lainaan perustuvassa järjestelmässä on paljon neoliberaaleja piirteitä. Norjalaisessa järjestelmässä on panostettu kannustavuuteen. Ruotsalainen järjestelmä sijoittuu vertailussa mukana olleiden maiden keskelle. Suomalaisten opiskelijoiden asema on pohjoismaisittain tarkasteltuna melko hyvä. Tuki on opintoraha- ja asumislisäpainotteinen ja lainan määrä jää pienempään rooliin kuin Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa. Tanskalainen järjestelmä on opiskelijan kannalta edullisin, sillä opintotuki on selkeästi opintorahapainotteinen ja opintorahan määrä on Pohjoismaista korkein. Norja sijoittuu kokonaistuen määrässä, opintoraha ja lainan määrä laskettuna, ykköseksi.
dc.format.extent 123 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Opintotuki
dc.subject.other opintolaina
dc.subject.other opintotuen takaisinperintä
dc.subject.other tulovalvonta
dc.subject.other kannustavuus
dc.subject.other opiskelijoiden opintososiaalinen asema
dc.subject.other sosioekonominen tausta
dc.subject.other pohjoismainen hyvinvointivaltio
dc.title Korkeakouluopiskelijoiden opintotuki ja tuloihin perustuva takaisinperintä Pohjoismaissa : vertaileva pohjoismainen tutkimus
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207192104
dc.subject.ysa opintotuki
dc.subject.ysa opintolainat
dc.subject.ysa takaisinperintä
dc.subject.ysa opiskelijat
dc.subject.ysa hyvinvointivaltio
dc.subject.ysa sosioekonomiset tekijät
dc.subject.ysa Pohjoismaat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.date.updated 2012-07-19T10:54:59Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record