"Tärkeä lastensuojelun tukimuoto, jota ei voi hoitaa toisella kädellä" : jyväskyläläisten lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä tukiperhetoiminnasta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Matilainen, Minna
dc.date.accessioned 2012-07-18T09:59:50Z
dc.date.available 2012-07-18T09:59:50Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1223161
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207182100 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38235
dc.description.abstract Tukiperhetoiminta on suhteellisen nuori lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Viime vuosina tukiperheiden tarve on jatkuvasti kasvanut. Tukiperheitä tarvitsevia perheitä tulee olemaan aina jonossa, josta kertoo myös viime vuosien lastensuojelun avohuollon piirissä olevien perheiden määrän jatkuva kasvu. Syitä jonon muodostumiseen on varmasti monia, mutta ensisijassa on kyse perhe- ja sukuyhteisöjen hajoamisesta, jonka myötä yhden vanhemman perheiden määrä kasvaa koko ajan yhteiskunnassa. Tukiperhetoiminta on haasteellinen tapa auttaa lastensuojelun asiakasperheitä. Tukiperhetoiminnan tavoitteena on edelleen lapsen ja perheen tukeminen niin, että perheen omat voimavarat vahvistuvat. Tarve perheen ymmärtämiselle on välttämätöntä, jotta lapsia ja vanhempia osataan tukea oikeilla tavoilla ja oikeaan aikaan. Tämä asettaa uudenlaiset vaateensa myös tukiperhetoiminnalle ja sitä koordinoivalle sosiaalityölle niin ennaltaehkäisevässä kuin jo korjaavassakin tukiperhetoiminnassa. Sosiaalityöntekijöillä täytyy olla tietoa ja taitoa sekä työkaluja riittävästi tukea vapaaehtoistyötä tekeviä tukiperheitä haasteellisessa tehtävässään. Lähtökohtani tässä tutkimuksessa on painottunut palveluntuottajan ja sosiaalityöntekijän näkökulmaan sekä palvelun sisäiseen kehittämiseen. Tutkimukseni tavoitteena oli tukiperheiden nykyistä parempi toimintatyytyväisyys ja sen myötä vankka sitoutuminen tukiperheenä toimimiseen. Näin tavallaan pyrittäisiin vahvistamaan sosiaalityöntekijöiden hyväksi ja tarpeelliseksi kokemaa tukiperhepalvelua tukiperhelähtöisesti. Selkiinnyttämisen tarvetta löytyy sosiaalityöntekijänkin roolista tukiperhetoiminnassa ja sen suorista vaikutuksista varsinaisiin tukiperhesuhteisiin. Tutkimukseni on tapaustutkimusta. Aineistoni koostuu kymmenen jyväskyläläisen lastensuojelusosiaalityöntekijän näkemyksistä. Keräsin heidän näkemyksiään kirjallisella kyselyllä, josta syntynyttä aineistoa analysoin laadullisesti. Punaisena lankana tutkimuksessani kulki sosiaalityöntekijöiden kiire ja resurssien vähyys. He kokivat tukiperhetoiminnan olevan toinen tärkeimmistä Jyväskylän lastensuojelun tukitoimista perhetyön rinnalla. Jyväskylässä sosiaalityöntekijöillä on mahdollisuus käyttää kahden palveluntuottajan tukiperheitä. He näkivät selkeästi palveluntuottajien erot tukisuhteen koordinointivastuussa ja tukiperheiden ajallisessa saatavuudessa. Useimmat heistä pitivät kahden palveluntuottajan mallia sopivana. He kokivat, ettei heillä ole riittävästi aikaa tukea tukiperheitä. Tukiperhetoimintaan toivottiin lisättävän resursseja niin, että heillä olisi edelleen tämä hyväksi ja huokeaksi havaittu tukitoimi työkalupakissaan ja tukiperheiden saatavuus paranisi.
dc.format.extent 109 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other tukiperhetoiminta
dc.subject.other tukiperhe
dc.subject.other lastensuojelu
dc.subject.other sosiaalityö
dc.subject.other tukeminen
dc.title "Tärkeä lastensuojelun tukimuoto, jota ei voi hoitaa toisella kädellä" : jyväskyläläisten lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä tukiperhetoiminnasta
dc.title.alternative Jyväskyläläisten lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä tukiperhetoiminnasta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207182100
dc.subject.ysa tukiperheet
dc.subject.ysa perhe
dc.subject.ysa lastensuojelu
dc.subject.ysa sosiaalityö
dc.subject.ysa sosiaalityöntekijät
dc.subject.ysa tukeminen
dc.subject.ysa Jyväskylä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.oppiaine Social Policy en
dc.date.updated 2012-07-18T09:59:51Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record