Yksilön yhteiskunnallinen paino : vapauden ja hallinnan tarkastelua Helsingin Sanomien Läskikapina-kampanjassa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mali, Eija
dc.date.accessioned 2012-07-18T09:26:57Z
dc.date.available 2012-07-18T09:26:57Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1223156
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207182097 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38233
dc.description.abstract Pro gradu-tutkielma tarkastelee ylipainon yhteiskunnallista hallintaa kansanterveydellisenä ongelmana nykypäivän Suomessa, sekä myös yleisemmin yksilön terveyden ja omien valintojen yhteiskunnallista merkitystä. Tutkimusaineistona on Helsingin Sanomien vuoden 2007 keväällä julkaisema Läskikapina-kampanja, yhteensä 53 sanomalehtiartikkelia, jotka tarkastelivat ylipaino-ongelmaa globaalina ilmiönä eri näkökulmista. Tutkielman tarkoituksena on löytää aineistosta diskurssianalyysiä ja kriittistä lukutapaa käyttäen syitä ylipainon hallinnallisuuden problematiikkaan ja kompleksiseen luonteeseen. Teoriataustan muodostavat vapauskäsite pohjautuen Isaiah Berlinin ja Quentin Skinnerin teksteihin, sekä foucault’lainen biopoliittisen hallinnan teoria Nikolas Rosen, Mitchell Deanin, Mikko Jauhon ja Ilpo Helénin teokset pääasiallisina lähteinä. Vapauskäsitteen kautta on tarkasteltu keskustelua hyvinvointivaltiosta ja suomalaisen terveydenhuollon 2000-luvun haasteista Anthony Giddensin ja Juho Saaren teoksien pohjalta. Hallinnan kautta on tuotu esille biopolitiikkaa historiallisesti terveydenhuollon järjestäjänä ja yksilön terveyden tuojana yhteiseksi, julkiseksi asiaksi. Hallinnan tutkimuksessa on lisäksi oleellista huomioida tieteen eli asiantuntijuuden tuottamat valta-asetelmat hallinnan verkostoissa. Terveys on erityisen otollinen aihe asiantuntijatiedon korostumiseen: lääketiede on erityistietoa ja – osaamista vaativa ala, jonka avulla voidaan luokitella ja arvottaa ihmisiä muun muassa tiettyjen ominaisuuksien perusteella. Aineistosta nousi esiin henkilötason diskurssi ja massatason diskurssi. Ensimmäistä diskurssia luonnehtivat voimaannuttamisen ja muutoksen puheet, kun taas jälkimmäistä luonnehtivat pessimistiset puheet kustannuksista. Ylipaino osoittautuu hallinnallistamisen kannalta vaikeaksi asiaksi ensinnäkin sen vuoksi, että se ei ole yksiselitteisesti sairaus, eikä yksilön ylipaino uhkaa laajemman joukon elämää tai terveyttä, kuten tarttuva tauti tai passiivinen tupakointi. Tarttuvien tautien torjunta on historiallisesti oikeuttanut pitkälti biovallan käytännöt, ja näitä käytäntöjä on vieläkin havaittavissa aineiston retoriikassa. Konkreettiset keinot ylipainon hallintaan tarvitsevat jonkinlaisen perusteltavissa olevan oikeutuksen, johon taloudelliset perustelut eivät riitä. Ylipainon politisoiminen politisoi teonsanoina syömisen ja liikkumisen, mikä puolestaan tekee henkilökohtaisista valinnoista yhteisesti merkityksellisiä. Ylipainon poliittisuus yksilön tuottavuuteen liitettynä tekee asiasta julkisen, mikä kaventaa yksityisen tilan minimiin ja nostaa työelämän vaikuttavimmaksi hallinnan toimijaksi.
dc.format.extent 111 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other biopolitiikka
dc.subject.other hallinta
dc.subject.other vapaus
dc.subject.other asiantuntijuus
dc.subject.other hyvinvointivaltio
dc.subject.other kansanterveys
dc.title Yksilön yhteiskunnallinen paino : vapauden ja hallinnan tarkastelua Helsingin Sanomien Läskikapina-kampanjassa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207182097
dc.subject.ysa biopolitiikka
dc.subject.ysa hallinta
dc.subject.ysa vapaus
dc.subject.ysa ylipaino
dc.subject.ysa asiantuntijuus
dc.subject.ysa hyvinvointivaltio
dc.subject.ysa kansanterveys
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en
dc.date.updated 2012-07-18T09:26:57Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record