Illuusio vapaudesta? : Foucault'laisen vallan ja hallinnoimisen näkökulma 1990-luvun liikkeenjohtoajattelussa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lyijynen, Katri
dc.date.accessioned 2012-07-18T06:55:41Z
dc.date.available 2012-07-18T06:55:41Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1223142
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207182094 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38230
dc.description.abstract Pro gradu –tutkielma käsittelee 1990-luvun liikkeenjohtoajattelua ja foucault’laista valtakäsitystä sekä hallinnoimisen teemaa. Tutkielman aineisto koostuu Yritystalouslehden artikkeleista vuosilta 1990–1999. Lopulliseen aineistoanalyysiin on valikoitunut 20 henkilöstöjohtamisen aluetta käsittelevää artikkelia. Tutkimus on tekstianalyysia. Tarkastelun kohteena on se, mistä tutkimusaineistossa puhutaan ja minkälaiseksi liikkeenjohtamisen tehtävät ja kohteet aineistossa käsitetään. Diskurssianalyyttisesta näkökulmasta pyrkimyksenä on tarkastella ja analysoida ajattelujärjestelmiä sekä tehdä henkilöstöjohtamisen käytännöt ja valtavaikutukset näkyviksi. Tutkielman teoreettinen viitekehys koostuu Michel Foucault’n valtakäsityksen ja Foucault’a peräisin olevan hallinnoimisen teeman hahmottamisesta. Tutkielman tarkoituksena on tuoda foucault’lainen vallan ja hallinnoinnin näkökulma liikkeenjohtoajatteluun. Keskeistä on erityisen lähestymistavan muodostaminen Foucault’n teoksia analysoivan kirjallisuuden avulla. Liikkeenjohtamisen ymmärtämisessä ja aineiston analysoinnissa tärkeäksi nousee Foucault’n valtakäsitys: ajatus vallan tuottavasta luonteesta, käsitys tiedon ja vallan suhteesta, vaihtoehtoinen tapa ymmärtää subjekti sekä biovallan ja hallintamentaliteetin käsitteet ja problematiikka. Tutkielman aineistoanalyyseissa liikkeenjohtamisideologioista oli löydettävissä käytäntöjä tai tekniikoita, joiden valtavaikutukset avautuvat nimenomaan foucault’laisen valtakäsityksen näkökulmasta tarkasteltuna. Keskeisenä tutkielman päätelmänä on hallinnoinnin intensifioitumisen korostuminen 1990-luvun liikkeenjohtoajattelussa.
dc.format.extent 68 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Foucault, Michel
dc.title Illuusio vapaudesta? : Foucault'laisen vallan ja hallinnoimisen näkökulma 1990-luvun liikkeenjohtoajattelussa
dc.title.alternative Foucault'laisen vallan ja hallinnoimisen näkökulma 1990-luvun liikkeenjohtoajattelussa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207182094
dc.subject.ysa 1990-luku
dc.subject.ysa liikkeenjohto
dc.subject.ysa valta
dc.subject.ysa hallinnointi
dc.subject.ysa tekstianalyysi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en
dc.date.updated 2012-07-18T06:55:41Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record