Vanhempien kasvatususkomuksia 4-12-vuotiaiden lasten hemmottelusta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Laitinen, Joona
dc.date.accessioned 2012-07-14T07:29:23Z
dc.date.available 2012-07-14T07:29:23Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1223134
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207142087 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38223
dc.description.abstract Tutkimuksen pääasiallinen tarkoitus oli tarkastella, millaisia kasvatususkomuksia vanhemmilla on 4–12-vuotiaiden lasten hemmottelun seurauksista. Kiinnostuksen kohteena oli myös se, miten vanhemmat määrittelevät hemmottelun käsitteen. Lisäksi selvitin kasvatustyylien ja vallan ilmenemistä hemmottelussa, hemmottelussa tärkeinä pidettyjä kasvatusarvoja, onnellisuuden koettua yhteyttä hemmotteluun sekä yhteiskunnallisia hemmotteluun vaikuttavia tekijöitä. Aineistoa kerättiin kirjoitelmina 31 vanhemmalta lumipallo-otannalla sekä kirjoitelmapyynnöllä kasvatustieteellisten ainejärjestöjen sähköpostilistoilta sekä kasvatukseen liittyviltä keskustelupalstoilta. Teemahaastatteluja kerättiin neljältä vanhemmalta, jotka valikoituivat tutkimukseen lumipallo-otannalla. Äitejä aineistossa oli 30 ja isiä 5. Tutkimuksen lähestymistapana oli fenomenografia ja analyysi toteutettiin teoriaohjaavasti. Hemmottelu määriteltiin jonkin asian sallimiseksi, joka voi olla pienikin asia, mutta poikkeaa jotenkin arjesta. Vanhemmat kokivat hemmottelun ilmenevän materiaalisuuden, maksullisuuden sekä yhteisen ajanvieton näkökulmista. Hemmottelun positiivisina seurauksina lapselle pidettiin motivaatiota ja nautintoa; negatiivisina seurauksina taas lisääntyvää tyytymättömyyttä sekä käytöshäiriöitä. Hemmottelun välttämisen positiivisina seurauksina nähtiin tyytyväisyys pienistä asioista sekä tunteiden hallinta; negatiivisina puolestaan pidettiin arvottomuuden tunnetta ja syrjäytymisen vaaraa. Hemmottelun kasvatustyylejä olivat hemmottelu tietoisena ohjailuna, spontaani ja tunneperäinen hemmottelu sekä hemmottelu liiallisena sallivuutena. Valtaan liittyen hemmottelua kuvattiin palkitsemisena, selkeät säännöt sisältävänä, yhdessä lapsen kanssa neuvoteltuna sekä muiden läheisten toteuttamana. Kasvatusarvoina mainittiin lapsen aktiivisuus ja ahkeruus, hemmottelun säilyminen erityisenä, yhteinen ajanvietto, kasvatuksen johdonmukaisuus, lapsen yksilöllisyys sekä perheen lasten tasavertaisuus. Hemmottelun koettiin tuottavan iloa ja virkistystä, mutta sen tuottama onnellisuus nähtiin hetkittäisenä tai keinotekoisena. Hemmottelua pidettiin onnellisuuden sijaan turtumista ja turvattomuutta tuottavana. Yhteiskunnallisista vaikutuksista mainittiin yhteisen ajan puute, lapsuuden mukavoittaminen, hämmentyneisyys oikeista kasvatustavoista, sosiaalinen paine hemmotteluun, kasvatuskulttuurin muutos lapsilähtöisemmäksi, elintaso ja varallisuus sekä kulutuskeskeisyys, tavarat ja mainokset. Hemmottelu näyttäisi tuottavan kasvatukselle haasteen, mutta tutkimuksen vanhemmat vaikuttivat hemmottelevan lapsiaan satunnaisesti ja kohtuudella.
dc.format.extent 114 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kasvatustyylit
dc.subject.other hemmottelu
dc.title Vanhempien kasvatususkomuksia 4-12-vuotiaiden lasten hemmottelusta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207142087
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa kasvatus
dc.subject.ysa vanhemmat
dc.subject.ysa vanhemmuus
dc.subject.ysa valta
dc.subject.ysa yhteiskunta
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Education en
dc.contributor.oppiaine kasvatustiede fi
dc.date.updated 2012-07-14T07:29:23Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record