Terrorismin vastaisen sodan poliittisuus : Tony Blairin puheet syyskuun yhdennestätoista Afganistanin sotaan romanttisena narratiivina

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lintinen, Urho
dc.date.accessioned 2012-07-13T11:29:31Z
dc.date.available 2012-07-13T11:29:31Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1223130
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207132084 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38220
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää terrorismin vastaisen sodan poliittinen merkitys, jota etsitään Tony Blairin pitämistä puheista syyskuun yhdennentoista terroristiiskujen ja Afganistanin sodan välisenä aikana. Poliittisena perspektiivinä on hyödynnetty saksalaisen poliittisen teoreetikon Carl Schmittin (1888–1985) määritelmää poliittisesta ystävä/ vihollinen –erotteluna, johon sisältyy sodan mahdollisuus. Tämän lisäksi tutkimuksessa on sovellettu Schmittin käsitystä konkreettisesta järjestyksestä, joka koostuu relatiivisen homogeenisyyden jakavista poliittisista entiteeteistä, ja partisaanista, joka tarjoaa implisiittisen määritelmän terroristista. Tutkimuksen aineisto koostuu Tony Blairin pitämistä puheista, lausunnoista, haastattelu- ja lehdistötilaisuuksista, ja se kattaa aikavälin 11.9.–30.12.2001. Metodi perustuu kirjallisuusteoreetikko Northrop Fryen (1912-1991) teoriaan kirjallisuuden neljästä arkkityypistä, joista romanssi on toiminut tutkimuksen analysoinnin työvälineenä. Aineisto on jaettu kolmeen vaiheeseen romanssin sisältämän etsintäretken mukaisesti: konfliktiin, kuolemankamppailuun ja sankarin statuksen vahvistamiseen/uuden maailman nousuun. Tony Blairin puheiden analysoinnin perusteella terrorismin vastainen sota itsessään ei ole poliittista, vaan se sijoittautuu absoluuttista vihollista vastaan käytävän hävityssodan ja oikeuden täytäntöönpanon välille. Sodan poliittiset vaikutukset ilmenevät sivistyneessä maailmassa, koska poliittinen on olemassa vain tämän maailman järjestyksen sisällä. Sivistynyt maailma merkitsee valtioista koostuvaa kansainvälistä järjestystä, joka perustuu sivistyneistä arvoista nousevaan relatiiviseen homogeenisyyteen. Kuitenkaan sivistyneiden arvojen omaksuminen ei ole ratkaiseva kriteeri poliittisen entiteetin jäsenyyttä ratkaistaessa, vaan ehdottomana ja substantiaalisena kriteerinä toimii terrorismi. Poliittisen entiteetin kohdalla terrorismikriteeri vaatii joko-tai –päätöstä, joka merkitsee valintaa terrorismin tukemisen ja terrorismin vastustamisen välillä. Tämä valinta ratkaisee poliittisen entiteetin kohtalon, sillä valinta terrorismin puolesta merkitsee epäpoliittisen terroristin statuksen omaksumista. Toinen keskeinen tutkimuksen löydös paljastaa, että sota World Trade Center –terroristeja ja talibaneja vastaan on vain yksi episodi terrorismin vastaisessa sodassa. Blairin puheissa terrorismin vastainen sota omaksui Afganistanin sotaa abstraktimmat piirteet, jonka seurauksena se kykenee aktualisoitumaan erilaisissa konkreettisissa tilanteissa riippumatta spesifistä ajasta ja paikasta. Tästä johtuen terrorismin vastaiselle sodalle ei ole hahmotettavissa ratkaisevaa taistelua, joka toisi sodan päätökseensä.
dc.format.extent 150 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Blair, Tony
dc.subject.other syyskuun 11
dc.title Terrorismin vastaisen sodan poliittisuus : Tony Blairin puheet syyskuun yhdennestätoista Afganistanin sotaan romanttisena narratiivina
dc.title.alternative Tony Blairin puheet syyskuun yhdennestätoista Afganistanin sotaan romanttisena narratiivina
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207132084
dc.subject.ysa narratiivisuus
dc.subject.ysa romanssit
dc.subject.ysa sota
dc.subject.ysa terrorismi
dc.subject.ysa puheet
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en
dc.date.updated 2012-07-13T11:29:32Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record