"Rokote rikollisuutta vastaan?" : käsityksiä rikollisuuteen vaikuttamisesta kriminaalihuollon toimijoiden lehtikirjoituksissa 1953-1967

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lehtonen, Heini
dc.date.accessioned 2012-07-13T09:38:01Z
dc.date.available 2012-07-13T09:38:01Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1223121
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207132080 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38216
dc.description.abstract Tämän tutkimukseni aiheena on 1950- ja 1960- luvuilla suomalaisen kriminaalihuoltotyön virallisena tahona toimineen Vankeusyhdistyksen julkaiseman ”Rikollisuutta vastaan” – lehden artikkeleissa esiintyneet käsitykset rikollisuuteen vaikuttamisesta. Tarkastelen sitä, millaisia käsityksiä rikollisuuteen vaikuttamisesta esitetään liittyen rikollisuuden ennaltaehkäisyyn sekä siihen vaikuttamiseen kriminaalipoliittisin keinoin, joista tärkeimpinä voidaan mainita rangaistusjärjestelmä sekä kriminaalihuoltotyö. Olen kiinnostunut siitä, miten nämä käsitykset esiintyvät tutkimusajankohdan yhteiskunnallisessa ja kriminaalipoliittisessa ilmapiirissä. Etenkin pyrin tulkitsemaan, miten kriminaalipoliittisen hoitoideologian vaikutus näkyy artikkeleiden kirjoittajien käsityksissä tarkoituksenmukaisesta rikollisuuteen vaikuttamisesta. Lisäksi kiinnitän huomiota myös näiden käsitysten perusteluihin. Lähdeaineistona käytän vuosina 1953 – 1967 ilmestyneen ”Rikollisuutta vastaan” – lehden tekstejä. Kirjoittajina ovat toimineet pääosin Vankeusyhdistyksen johtokunnan jäsenet ja muut yhdistyksen toimihenkilöt. Tutkimukseni lähtökohta on historiallinen. Metodisena taustana olen tukeutunut hermeneuttisuuteen pyrkimyksissäni tulkita ja ymmärtää historiallisia tekstejä. Tutkimustuloksina esitän tutkimusajankohtani keskeisen näkemyksen olleen se, että rikollisuuteen vaikuttamisessa on suuntauduttava nuoriin. Tämä käsitys näyttäytyi vahvana puhuttaessa niin rikollisuuden ennaltaehkäisystä, kuin siihen vaikuttamisesta sen jälkeen kun rikos oli jo tapahtunut. Tärkeänä nähtiin rikoksen syiden tunnistaminen ja pyrkiminen ennaltaehkäisyyn sekä korjaavaan työhön näiden syiden poistamisen kautta. Nuoria rikoksentekijöitä pyrittiin ymmärtämään heidän heikoista sosiaalisista lähtökohdistaan käsin ja tehokkaimpana tapana vaikuttaa heidän rikollisuuteensa pidettiin kasvatuksellisia ja huollollisia seuraamuksia. Toisaalta tärkeänä pidettiin myös kovien pakkorangaistusten mahdollisuutta silloin, kun kyseessä olivat aikuiset rikoksenuusijat. Tällöin korostettiin myös sitä, että vaikka yksilöllisiä seuraamuksia ja huoltotyötä pidettiin edistyksellisinä, myös rangaistuksen yleisestävä vaikutus haluttiin säilyttää. Hoitoideologia näyttäytyi käsityksissä voimakkaana mitä tuli yksilöllisiin seuraamuksiin, rikoksentekijän tutkimiseen sekä kasvatuksellisuuteen. Myös käytetty terminologia oli usein lainattu lääketieteestä, mikä oli osin ominaista hoitoideologian aikakaudelle. Keskeisimpinä perusteluina esitetyille rikollisuuden vaikuttamisen keinoille esitettiin yksilön oma paras sekä tehokas yhteiskunnan suojelu.
dc.format.extent 117 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Vankeusyhdistys
dc.subject.other Rikollisuutta vastaan (aikakauslehti)
dc.title "Rokote rikollisuutta vastaan?" : käsityksiä rikollisuuteen vaikuttamisesta kriminaalihuollon toimijoiden lehtikirjoituksissa 1953-1967
dc.title.alternative Käsityksiä rikollisuuteen vaikuttamisesta kriminaalihuollon toimijoiden lehtikirjoituksissa 1953-1967
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207132080
dc.subject.ysa 1950- luku
dc.subject.ysa 1960- luku
dc.subject.ysa kriminaalihuolto
dc.subject.ysa kriminaalipolitiikka
dc.subject.ysa rikollisuus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.date.updated 2012-07-13T09:38:02Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record