Yhteiskunnallisen mainonnan merkitykset osana postmodernia kulutuskulttuuria

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Krogerus, Nora
dc.date.accessioned 2012-07-12T09:53:17Z
dc.date.available 2012-07-12T09:53:17Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1223098
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207122070 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38207
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa analysoidaan yhteiskunnallisia mainoskuvia, ja kysytään miten niiden käsittelemät ilmiöt merkityksellistyvät mainonnan kontekstissa. Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan hyväntekeväisyyden ja eettisyyden käsitteiden muuntumista mainoksissa erilaisiksi kulutusvalinnoiksi ja niin sanotuiksi ostettaviksi ja myytäviksi suureiksi. Tutkimuksen teoreettisena kehyksenä toimii postmodernia kulutuskulttuuria tarkasteleva tutkimusperinne. Tutkimus kiinnittyy myös kulttuurin visuaalisuutta tarkastelevaan sosiologian traditioon, joka lähestyy yhteiskunnallisia ilmiöitä visuaalisuuden näkökulmasta. Tutkimuksen lähtökohtana on ajatus, että mainontaa ja muuta median tuottamaa visuaalista materiaalia voidaan lähestyä pintana, joka sekä muodostaa että heijastaa niitä todellisuudessa vaikuttavia käsityksiä, arvoja ja asenteita, jotka liittyvät kulutukseen, hyväntekeväisyyteen ja eettiseen toimintaan. Tutkimuksen aineisto koostuu yhteensä 159 yhteiskunnallisesta katumainosjulisteesta, jotka ovat olleet esillä Suomen katukuvassa vuosien 2004–2007 aikana. Aineistona olevat mainoskuvat on teemoiteltu niiden käsittelemän sisällön perusteella seuraaviin teemaryhmiin: Hyväntekeväisyys, Kulutusvalinnat, Elämänarvot, Ammattiosaaminen sekä Terveys-ja päihdevalistus. Teemoittelun jälkeen aineistosta on valittu yhteensä kuusi mainoskampanjaa, joihin tutkimuksen varsinainen analyysi keskittyy. Analysoitavien mainosten valintaa koko aineistosta on ohjannut työn tutkimuskysymys sekä aineistolle suoritetun teemoittelun tulokset. Tutkimusmenetelmänä työssä käytetään semiootikko Roland Barthesilta peräisin olevaa semioottista merkityskoodistoa, jonka avulla analyysin kohteeksi valittuja mainoskuvia analysoidaan viiden eri merkityskoodin kautta. Analyysi muodostuu mainosten lähiluennasta, jossa eritellään niiden kuvallisia elementtejä ja niihin sisältyvien merkityspotentiaalien konstruoitumista. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena on ollut selvittää yhteiskunnallisen mainonnan tapaa merkityksellistää hyväntekeväisyyden ja eettisyyden käsitteitä. Tutkimuksen tuloksena voidaan pitää havaintoa, kuinka nämä ilmiöt muuntuvat yhteiskunnallisissa mainoskuvissa joukoksi erilaisia kulutusvalintoja ja siten osaksi myöhäismodernin kulutuskulttuurin merkitysavaruutta.
dc.format.extent 105 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other yhteiskunnallinen mainonta
dc.title Yhteiskunnallisen mainonnan merkitykset osana postmodernia kulutuskulttuuria
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207122070
dc.subject.ysa mainonta
dc.subject.ysa kulutuskulttuuri
dc.subject.ysa visuaalinen kulttuuri
dc.subject.ysa semiotiikka
dc.subject.ysa mainokset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.date.updated 2012-07-12T09:53:17Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record