Demokratia Putinin retoriikassa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Korteniemi, Eeva
dc.date.accessioned 2012-07-12T05:36:31Z
dc.date.available 2012-07-12T05:36:31Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1223088
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207122065 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38202
dc.description.abstract Tutkimukseni tarkastelee Venäjän presidentti Vladimir Putinin demokratiaretoriikkaa ja -käsitystä. Tutkimuksen aineistona ovat presidentti Putinin demokratiasanan sisältävät pu-heet aikaväliltä 31.12.1999–31.12.2006. Puheet olen jaotellut yleisön mukaan kahteen ryhmään: puheet venäläisille ja puheet ulkomaiselle yleisölle. Tämä jaottelu tarjoaa mie-lenkiintoisen näkökulman Putinin demokratiaretoriikan tarkasteluun ja siihen, kuinka Putin on puhuessaan tietoinen yleisöstään. Analyysimenetelmänä käytetään Aristoteleen reto-riikkaa. Lisäksi puheiden analysoinnissa kiinnitetään huomiota aikaperspektiiviin: onko Putinin demokratiakäsitys ja -retoriikka yhtenäistä vai tapahtuuko siinä muutoksia aikara-jauksen sisällä? Toisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on selvittää Putinin demokratiakäsitettä: mistä palasista se muodostuu? Tutkimuskirjallisuutena käytetään sekä demokratisoinnin että de-mokratian teorioita. Demokratisoitumisen kolmas aalto toi mukanaan termin rajoitettu de-mokratia, jossa poliittinen järjestelmä on yhdistelmä demokraattisista ja ei-demokraattisista piirteistä. Tässä tutkimuksessa käsitettä rajoitettu demokratia on sovellettu presidentti Puti-nin puheiden tarkasteluun. Rajoitetun demokratian sisään voidaan laskea kuuluvaksi Venä-jän demokratiasta usein käytetyt termit ohjattu ja suvereeni demokratia, joita myös Putinin demokratiakäsite ja -retoriikka ilmentävät. Tutkimukseni osoittaa, että Putinin luoma demokratia on tietynlaista rajoitettua demokrati-aa. Siinä yhdistyvät demokratian perusarvot ja vahva, luja valtio, jossa presidentillä on keskeinen ja ratkaiseva rooli. Putinin korostamat demokratian perusarvot ovat hyvin lähel-lä yleisesti lännessä hyväksyttyjä demokratian periaatteita. Nämä demokratian perusarvot eivät kuitenkaan ole koko totuus Putinin demokratiasta, vaan valtiolla pitää olla vahva ote maan kehityksestä ja maan päämiehen tehtävä on pitää valtio yhtenäisenä. Tutkimukseni myös osoittaa, että presidentti Putinin demokratiaretoriikka venäläiselle ja ulkomaiselle yleisölle on erilaista. Ulkomaiselle yleisölle Putin argumentoi. Venäläiselle yleisölle puhu-essaan Putin ei argumentoi, vaan käyttää asemaansa maan tärkeimpänä henkilönä hyväk-seen. Putinin demokratiaretoriikka ja -käsite voidaankin nähdä toisiinsa kietoutuneina ele-mentteinä.
dc.format.extent 83 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Putin, Vladimir
dc.title Demokratia Putinin retoriikassa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207122065
dc.subject.ysa demokratia
dc.subject.ysa demokratisoituminen
dc.subject.ysa argumentointi
dc.subject.ysa retoriikka
dc.subject.ysa puheet
dc.subject.ysa Venäjä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en
dc.date.updated 2012-07-12T05:36:32Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record