Julkisuus demokratiateoreettisena käsitteenä Nancy Fracerin ajattelussa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kinnunen, Heini
dc.date.accessioned 2012-07-11T12:38:26Z
dc.date.available 2012-07-11T12:38:26Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1223078
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207112060 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38195
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa tavoitteenani on artikuloida Habermasin julkisuuden käsitteen rooli Nancy Fraserin työssä. Keskityn yhtäältä erittelemään sitä, miten Fraser käyttää Habermasin julkisuuden käsitettä ja toisaalta kriittisesti arviomaan niitä ulottuvuuksia, joita julkisuuskäsite tuo Fraserin demokratiateoreettiseen projektiin. Habermas esittelee julkisuuden käsitteensä Strukturwandel der Öffentlichkeit - teoksessaan vuodelta 1962. Tässä teoksessa Habermas esittelee julkisuuden käsitteen historiantulkinnallisessa kontekstissa. Analyysini mukaan Habermas kuitenkin viittaa julkisuuteen paitsi historiallisena kategoriana myös poliittisnormatiivisena käsitteenä. Analyysini mukaan avoimuuden yhdenvertaisuuden ja järjenmukaisuuden ihanteet nousevat keskeisiksi Habermasin julkisuuden käsitettä kommentoivassa feministisessä keskustelussa. Lisäksi feministisessä teoriassa on pohdittu Habermasin julkisuuden käsitteen sisältämiä emansipatorisia mahdollisuuksia. Työssäni tuon esiin sen, että kritiikistään huolimatta Fraser nojaa Habermasin julkisuuden käsitteeseen, ja pitää käsitettä demokratiateoreettisesti hyödyllisenä. Fraserin mukaan Habermasin julkisuuden käsite, joka pohjautuu ajatukseen homogeenisesta poliittisesta yhteisöstä ja statusvapaasta julkisesta neuvottelusta, ei tarjoa toimivaa erittelyperspektiiviä käytännön poliittisen elämän eriarvoisuuteen ja ulos sulkemisiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Fraser päätyy esittämään, että julkisuuden käsite tulisi perustua ajatukseen monista limittäisistä ja vuorovaikutuksessa olevista julkisuuksista. Samalla Fraser kuitenkin pitää Habermasin julkisuuden käsitettä hyvänä normatiivisena lähtökohtana poliittiselle toiminnalle. Fraser ajattelee, että Habermasin julkisuuden käsite on hyvä ohjenuora niin yksittäisten kansalaisliikkeiden kuten naisliikkeen politiikalle kuin myös kaikkien kansalaisten yhteiselle oikeudenmukaisuuteen tähtäävälle kamppailulle.
dc.format.extent 104 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Fraser, Nancy
dc.subject.other Habermas, Jürgen
dc.title Julkisuus demokratiateoreettisena käsitteenä Nancy Fracerin ajattelussa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207112060
dc.subject.ysa julkisuus
dc.subject.ysa demokratiateoria
dc.subject.ysa feminismi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine naistutkimus (maisteriohjelma) fi
dc.contributor.oppiaine Master's Degree Programme in Women's Studies en
dc.date.updated 2012-07-11T12:38:26Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record