Venetsian biennaali kuvataiteen kansainvälisen kentän portinvartijana ja Suomen osallistumisen problematiikka

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kaartinen, Martti
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:31:49Z
dc.date.available 2012-07-11T07:31:49Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1223059
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207112049 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38186
dc.description.abstract Omassa Pro gradu -tutkielmassani pureudun Suomen ja suomalaisten taiteilijoiden osallistumiseen Venetsian nykytaiteen biennaaliin, sekä siinä vallitsevaan problematiikkaan kasvavan kulttuuriviennin aikana. Seuraan mukanaolon kehitystä ja jalostumista nykyiselle tasolleen, tuoden esille sen ongelmia ja toisaalta mahdollisuuksia. Kansallisella kuvataiteen kentällä Venetsian biennaaliin osallistumiselle annetaan paljon painoarvoa, koska biennaali on yksi nykytaiteen tärkeimmistä reiteistä kansainvälisyyteen. Ongelmat eivät kuitenkaan ole pelkästään kansallisia, johtuen Suomen yhteisesiintymisestä Norjan ja Ruotsin kanssa. Tutkimuskysymyksiäni ovat: Miten määrittyy kansalliselle toimijalle biennaalin rooli kansainvälisen nykytaiteen kentän portinvartijana ja miten on rakentunut ja kehittynyt Suomen osallistuminen sen kuvataidebiennaaliin kasvavan kulttuuriviennin aikakautena. Kansallisella toimijalla tarkoitan yksittäistä taiteilijaa ja toisaalta Suomen virallista edustusta. Venetsian biennaalin portinvartijuus taas viittaa sen kansainväliseen asemaan ja osallistujien valikoitumiseen. Näitä kysymyksiä lähden avaamaan Pierre Bourdieun kenttäteorian ja biennaalin historian avulla, sekä neljällä alakysymyksellä, jotka esitän keräämälleni lehtiaineistolle, joka on koottu vuosien 1994- 2008 väliseltä ajalta: Mikä on Suomen positio muihin Pohjoismaisen paviljongin maihin nähden? Onko Suomen edustaminen ollut toimivaa? Mikä on kuraattorin rooli Suomen osallistumisen kannalta? Millaisena suomalaisen taiteen sisältö näyttäytyy? Tutkimukseni noudattaa kvalitatiivisen tutkimuksen perinnettä. Aineiston analyysissa olen käyttänyt kriittistä diskurssianalyysia ja se on valjastettu analyyttisen tiedon keruuseen, kuten se tutkimukseni kannalta on tarkoituksenmukaista. Aineistoni perustuu Helsingin Sanomien ja Taide-lehden teksteihin kahdentoista vuoden ajalta, sekä Venetsian biennaalin ja Pohjoismaisen paviljongin virallisiin näyttelykatalogeihin. Biennaalin historiaosio perustuu historiikeista keräämääni tietoon. Tutkimukseni johtopäätöksiä ovat Suomen osallistumisen vajavaisuus nykyisissä olosuhteissa maailman suurimpaan kuvataidetapahtumaan. Yhteispohjoismaisen paviljongin ongelmat estävät Suomea esiintymästä parhaalla mahdollisella tavalla, joka myös olisi linjassa valtion virallisen kulttuuriviennin tavoitteiden kanssa. Tällöin menetetään varsin tärkeä kanava nykytaiteen kansainvälistymisessä.
dc.format.extent 84 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Bourdieu, Pierre
dc.subject.other Venetsian biennaali
dc.title Venetsian biennaali kuvataiteen kansainvälisen kentän portinvartijana ja Suomen osallistumisen problematiikka
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207112049
dc.subject.ysa kulttuuri
dc.subject.ysa taidenäyttelyt
dc.subject.ysa nykytaide
dc.subject.ysa kuraattorit
dc.subject.ysa kuvataide
dc.subject.ysa Pohjoismaat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.oppiaine Social Policy en
dc.date.updated 2012-07-11T07:31:49Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record