"Chancen von Tschernobyl" : Ulrich Beckin riskikonsepti näkökulmana länsisaksalaiseen ydinvoimadebattiin 1986

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Junikkala, Anu
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:10:53Z
dc.date.available 2012-07-11T07:10:53Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1223057
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207112048 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38185
dc.description.abstract Työni käsittelee vuoden 1986 Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuutta seurannutta, ydinvoiman hyväksyttävyyttä koskenutta keskustelua Länsi-Saksassa. Lähestymistapani mukaisesti hahmotan ydinvoimadebattia riski-ilmiön käsittelynä ja käsitteellistämisenä. Näkökulmani kiistan seuraamiseen on Ulrich Beckin Riskogesellschaft; Auf dem Weg in eine andere Moderne - teoksen näkökulma modernisaatioriskeistä poliittisiin ja taloudellisiin kerrannaisvaikutuksiin yltävinä, pitkälle tarkoittamattomina ilmiöinä. Aineiston tulkinnalla analysoin riskin poliittista arviointia ja käsitteellistämistä siitä lähtökohdasta, että uhkaava riski on merkitykseltään tyhjä ja vasta sen poliittinen ja kielellinen määrittäminen antaa sille poliittisesti ymmärrettävän muodon. Toinen tutkimuskysymykseni on riskin tulkitseminen mahdollisuuskäsitteenä, ymmärrettynä tilaisuutena vallitsevien poliittisten arviointitapojen ja rationaliteetin murtamiseen ja uudelleenkonstruointiin. Seuraan länsisaksalaista keskustelua Tshernobylin onnettomuuden tapahtumapäivästä 26.4.1986 vuoden loppuun, jatkaen aikakauslehtien dialogin seuraamista vielä seuraavan vuoden ajan. Aineistoni koostuu sanomalehdistä, puolueita lähellä olevista aikakauslehdistä, Saksan parlamentin materiaaleista sekä yksittäisistä poliitikkojen puheista ja kirjoituksista. Analysoin Tshernobyl-keskustelua poliittisista dimensioista, jotka nostavat tarkasteltaviksi riskin käsittelyä määrittävät piirteet: ilmiön hahmottamattomuuden, arviointiperusteiden ja yhteiskunnan premissen kiistanalaisuuden sekä päätöstentekoon kietoutuvan ennakoimattomuuden. Analysoimani Tshernobyl-keskustelun kautta hahmotan ydinvoimakiistan olevan riskin määrittämän uudenlaisen poliittinen kontekstin; epävarmuuden, tuntemattomuuden ja kontrolloimattomuuden käsittelyä. Tässä mielessä kiista riskin määrittämisestä on suoraan luettavissa kiistana relevanteista poliittisen arvioinnin tavoista. Tulkitsen Tshernobylkeskustelun monipuolistavan poliittisen arvioinnin tapoja laajentamalla ja satunnaistamalla poliittisen määrittelyn premissejä sekä niiden kokoamisen tapaa. Rakentamani riskinäkökulman voi nähdä jäsentävän ja tekevän ymmärrettäväksi riski-ilmiöitä käsittelevän keskustelun vastakkaisten argumenttien samanarvoista relevanttiutta ja tätä kautta riskikeskusteluille ominaista päättymätöntä ristiriitaisuutta ja kiistanalaisuuden sulkemattomuutta. Tästä näkökulmasta riskikonseptointini kuvaa saksalaista ydinvoiman lakkautusohjelmaa yhtenä ajallisena otoksena keskustelusta, eli selittää sen temporaalisena, tilannekohtaisena ja satunnaisena lopputulemana.
dc.format.extent 89 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Beck, Ulrich
dc.title "Chancen von Tschernobyl" : Ulrich Beckin riskikonsepti näkökulmana länsisaksalaiseen ydinvoimadebattiin 1986
dc.title.alternative Ulrich Beckin riskikonsepti näkökulmana länsisaksalaiseen ydinvoimadebattiin 1986
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207112048
dc.subject.ysa riskit
dc.subject.ysa riskiyhteiskunta
dc.subject.ysa mahdollisuus
dc.subject.ysa ydinvoimalat
dc.subject.ysa onnettomuudet
dc.subject.ysa julkinen keskustelu
dc.subject.ysa Tshernobyl
dc.subject.ysa Saksan liittotasavalta
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en
dc.date.updated 2012-07-11T07:10:54Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record