Fyysisen aktiivisuuden ja unen yhteys ikääntyneillä henkilöillä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hintsala, Anne
dc.date.accessioned 2012-07-10T15:24:54Z
dc.date.available 2012-07-10T15:24:54Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1223046
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38182
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207102046 en
dc.description.abstract Ikääntyessä erilaisten uniongelmien määrä lisääntyy ja unen laatu heikkenee. Uniongelmien hoidossa suositellaan lääkkeettömiä hoitokeinoja ja fyysisen aktiivisuuden lisäämistä. Aikaisempien tutkimustulosten perusteella fyysisellä aktiivisuudella on positiivinen yhteys parempaan unen laatuun, mutta se ei ole täysin kiistaton. Tämän pro gradu-tutkielman tarkoituksena oli selvittää fyysisen aktiivisuuden määrän ja intensiteetin yhteyttä unen laatuun, määrään ja uniongelmiin 68- 72-vuotiailla miehillä ja naisilla. Tutkimuksessa käytettiin Ikihyvä Päijät- Häme- kehittämishankkeen vuoden 2008 kyselylo-makkeiden aineistoa. Otos koostui 820 henkilöstä, joista miehiä oli 382 ja naisia 438. Fyysisen aktiivisuuden ja unen välistä yhteyttä selvitettiin ensiksi ristiintaulukoinnilla ja χ²- testillä. Lopullisissa malleissa tarkasteltiin mahdollisten sekoittavien tekijöiden vaikutusta tähän yhteyteen logistisen regressioanalyysin avulla. Tuloksissa näkyi selkeä ero miesten ja naisten välillä. Naisilla ilmeni enemmän unettomuutta ja unilääkkeiden käyttöä verrattuna miehiin. Lisäksi naiset harrastivat aktiivisemmin hyötyliikuntaa kuin miehet. Fyysisen aktiivisuuden määrällä ja intensiteetillä oli yhteys unen laatuun ja uniongelmien esiintymiseen naisilla, mutta vastaavaa yhteyttä ei havaittu miehillä. Fyysisesti aktiivisilla naisilla ilmeni vähemmän päiväaikaista uneliaisuutta ja liian aikaisin aamulla heräämistä verrattuna vähän liikkuviin naisiin. Etenkin hyötyliikuntaa yli 60 minuuttia päivässä harrastavilla naisilla ilmeni vähemmän uniongelmia kuin vähän hyötyliikuntaa harrastavilla naisilla. Tämän tutkimuksen perusteella fyysisen aktiivisuuden ja unen välinen yhteys oli erilainen miehillä ja naisilla. Aikaisempien tutkimusten perusteella ei voinut olettaa näin selkeää eroa tuloksissa sukupuolten välillä, joten tätä yhteyttä pitäisi jatkossa tutkia enemmän. Päivittäisen hyötyliikunnan ja uniongelmien välisestä yhteydestä ei ole aikaisempaa tutkimusnäyttöä. Tässä tutkimuksessa hyötyliikunnan harrastamisella oli yhteys parempaan unen laatuun naisilla. Päivittäisen hyötyliikunnan merkitys pitäisikin ottaa huomioon uniongelmien hoidossa.
dc.format.extent 52 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other fyysinen aktiivisuus
dc.subject.other uniongelmat
dc.subject.other ikääntyneet henkilöt
dc.subject.other hyötyliikunta
dc.title Fyysisen aktiivisuuden ja unen yhteys ikääntyneillä henkilöillä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207102046
dc.subject.ysa fyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysa unihäiriöt
dc.subject.ysa uni
dc.subject.ysa ikääntyminen
dc.subject.ysa ikääntyneet
dc.subject.ysa hyötyliikunta
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine gerontologia ja kansanterveys fi
dc.contributor.oppiaine Gerontology and Public Health en
dc.date.updated 2012-07-10T15:24:54Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record