Boorin määritysmenetelmiä vesistä, kasveista, maaperästä, tuhkista ja lannoitteista

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jalonen, Jussi-Pekka
dc.date.accessioned 2012-07-09T19:52:02Z
dc.date.available 2012-07-09T19:52:02Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1222990
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207092031 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38171
dc.description.abstract Tutkielmassa on tarkasteltu boorin määritysmenetelmiä vesistä, maaperästä, kasveista, lannoitteista ja tuhkista. Tutkielma on jaettu esikäsittelyyn, erotusmenetelmiin ja määritysmenetelmiin. Esikäsittelyssä on huomioitu maaperän, lannoitteiden ja tuhkien kohdalla biosaatavuus ja kokonaismäärä. Kasvien ja vesien kohdalla on tarkasteltu kokonaismäärää. Boorin eristäminen on voitu tehdä uuttaen orgaaniseen faasiin joko diolien avulla tai orgaanisen kationin avulla tetrafluoroboraattina. Boori tislautuu metyyliboraattina metanolin ja rikkihapon seoksessa. Ioninvaihdossa on boori voitu kvantitaviivisesti eristää ioninvaihtohartsilla emäksisissä olosuhteissa. On myös mahdollista hyödyntää muita hartseja poistamaan häiriötekijöitä näytematriisista. Spektrofotometrisistä reagensseista on tarkasteltu atsometiini-H:ta, kurkumiinia ja karmiinihappoa sekä määritystä tetrafluoroboraattina. Atsometiini-H -reagenssille on tehty johdannaisia, jotka ovat parantaneet mm. sen herkkyyttä ja selektiivisyyttä. Kurkumini muodostaa kahdenlaisia kompleksia riippuen liuottimista ja on atsometiini-H:ta herkempi, mutta alttiimpi häiriöille. Karmiinihapolla on myös tehty määrityksiä sen jäädessä herkkyydessään atsometiini-H:ta ja kurkumiinia alemmaksi. Tetrafluoroboraatin käyttö on viitemateriaalien perusteella rajoittunut lähinnä vesiin. Korkean erotuskyvyn nestekromatografian (HPLC) avulla tehdyissä määrityksissä on myös hyödynnetty spektrofotometrisiä reagensseja. Induktiivisesti kytketyllä plasmalla tehdyistä määrityksistä on lähinnä tarkasteltu plasmaemissiota (ICP-OES). ICP-OES -määrityksissä on tarkasteltu näytematriisin vaikutusta boorin määrityksen herkkyyteen ja sisäisiä standardeja. Lisäksi on tarkasteltu lyhyesti induktiivisen plasman massaspektrometrista määritystä (ICP-MS). Atomiabsorptiossa on tarkasteltu elektrotermistä atomiabsorptiota (ET-AAS) ja liekkiatomiabsorptiota (FAAS). Atomiabsorption soveltuvuus boorin määritykseen ei ole paras mahdollinen, mutta esimerkiksi kiinteän näytteen käyttö ET-AAS menetelmässä vähentää käsittelyn tarvetta. ET-AAS -määrityksessä on tarkasteltu erilaisten matriisin muuntajien vaikutusta boorin määrityksen herkkyyteen. FAAS-menetelmä vaatii yleensä konsentroinnin ja boorin eristämisen orgaaniseen faasiin (määritys vaatii n. 1 ppm), mutta korkean erotustarkkuuden jatkuvan säteilyn menetelmällä (HR-CS FAAS) on päästy 0,5 ppm vesiliuoksesta. Titrimetriassa on hyödynnetty boorihapon reaktiota polyolien kanssa. Boorin ja polyolin kompleksin \pkat on boorihapon vastaavaa alempi, jolloin määritys on voitu tehdä titraamalla natriumhydroksidilla. Mannitoli on polyoleista käytetyin.
dc.format.extent 67 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other spektrofotometria
dc.subject.other titrimetria
dc.title Boorin määritysmenetelmiä vesistä, kasveista, maaperästä, tuhkista ja lannoitteista
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207092031
dc.subject.ysa boori
dc.subject.ysa analyysi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sciences en
dc.contributor.laitos kemian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Chemistry en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine epäorgaaninen ja analyyttinen kemia fi
dc.contributor.oppiaine Inorganic and Analytical Chemistry en
dc.date.updated 2012-07-09T19:52:02Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record