Silta yli synkän virran : perseveraation ilmeneminen aivoverenkirtohäiriöisen kuntoutujan musiikkiterapiaprosesissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Haapsaari, Ilkka
dc.date.accessioned 2012-07-09T13:54:39Z
dc.date.available 2012-07-09T13:54:39Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1222992
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207092029 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38169
dc.description.abstract Abstract: Tämän monimenetelmällisen tapaustutkimuksen tavoitteena on määritellä perseveraatiota ja sen ilmenemistä aivoverenkiertohäiriöisen asiakkaan musiikkiterapiassa. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkimusmateriaalin pohjalta kuvata, määritellä ja analysoida perseveraation ilmenemistä yhdeksäntoista musiikkiterapiasession aikana; miten se ilmenee, mitkä tekijät vaikuttavat siihen eri toimintojen yhteydessä, kuinka useasti kuntoutuja juuttuu eri sessioiden aikana ja miten juuttuminen mahdollisesti muuttuu terapian edetessä. Tutkimuksen taustafilosofia on hermeneuttis-fenomenologinen, jossa tutkimuksen teoriapohja on muokannut tutkijan esiymmärrystä ja toiminut aineiston kartoittajana ei aineistoon sitovana elementtinä. Aineistoa käsiteltiin kvalitatiivisin ja kvantitatiivisin metodein. Kvantitatiivisessa on käytetty teoriapohjasta nousevaa mallia, josta on muodostettu uusi luokitusrunko. Kvalitatiivinen osuus tutkimuksesta auttoi ymmärtämään kokonaisuutta tutkimustulosten tarkasteluvaiheessa. Tutkimustuloksena voidaan todeta, että Jyväskylän yliopiston musiikkiterapian opetus- ja tutkimusklinikalla käytetty musiikkiterapiamalli on vähentänyt selkeästi kuntoutujan perseveraatiota eri tilanteissa musiikkiterapiasessioiden aikana. Tutkimus tuo uutta tietoa musiikkiterapian vaikutuksesta aivoverenkiertohäiriöisen asiakkaan kuntouttamiseen ja sen vaikutuksesta perseveraation vähenemiseen. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää jatkotutkimushankkeissa tai ne voivat toimia keskustelun herättäjänä tai apuna asian ymmärtämisessä opiskelijoilla ja kliinikoilla.
dc.format.extent 58 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other perseveraatio
dc.title Silta yli synkän virran : perseveraation ilmeneminen aivoverenkirtohäiriöisen kuntoutujan musiikkiterapiaprosesissa
dc.title.alternative Perseveraation ilmeneminen aivoverenkirtohäiriöisen kuntoutujan musiikkiterapiaprosesissa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207092029
dc.subject.ysa musiikkiterapia
dc.subject.ysa aivoverenkiertohäiriöt
dc.subject.ysa kuntoutus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos musiikin laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine musiikkiterapia (maisteriohjelma) fi
dc.contributor.oppiaine Master's Degree Programme in Music Therapy en
dc.subject.method Tapaustutkimus
dc.date.updated 2012-07-09T13:54:39Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record