Kaunokirjallisuuden yhteiskunnallisia ulottuvuuksia : sosiaalisen todellisuuden rakentuminen kielessä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Havimäki, Sari-Minna
dc.date.accessioned 2012-07-09T09:55:26Z
dc.date.available 2012-07-09T09:55:26Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1222979
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207092024 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38164
dc.description.abstract Tutkimukseni käsittelee kaunokirjallisten teosten analyysia, jonka sosiologinen luonne syntyy analyysissa, jonka teoreettisena viitekehyksenä on kulttuurikonstruktionismi. Metodina käytän diskurssianalyysia, jonka käyttöä perustelen kommentoimalla traditionaalista kaunokirjallisuuden tutkimusta. Tulkintarepertuaareja rakennan aineistosta, joka koostuu kolmesta 1990-luvun lopun mieskirjoittajan teoksesta, jotka ovat julkaistu aikana jolloin miestutkimuksessa oli vahva murroskausi suomalaisessa yhteiskunnassa, kulttuurisessa diskurssissa. Näitä samanhenkisiä teoksia; Petri Tammisen Miehen ikävää (1997), Hannu Salakan Valveunivaeltajaa (1999) ja Hannu Raittilan Miesvahvuutta (1999) analysoin hegemonisen maskuliinisuuden rakenteet kontekstina. Rakennan aineistosta tulkintarepertuaareja, joiden kehykset olen rajannut kaipuuseen, siihen miten miesten halua muutokseen kuvataan; haluna pois hegemonisen maskuliinisuuden tavoista rakentaa miestä. Näissä teoksissa vahvana teemana on mies. Nämä sanoista rakennetut miehen kuvaamisen diskurssit tietysti heijastavat yhteiskuntaa, jossa ne ovat syntyneet, mutta pyrin myös osoittamaan, että niillä on sosiaalista todellisuutta rakentava vaikutuksensa, jopa pyrkimys siihen. Tällä tavoin pyrin nostamaan kaunokirjallisuutta esiin kulttuurisiin diskursseihin osallistuvana yhteiskunnan osana; jolloin sitä ei nähtäisi vain perifeerisenä taiteen muotona.
dc.format.extent 73 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Diskurssi
dc.subject.other hegemonia
dc.subject.other kulttuurikonstruktionismi
dc.subject.other maskuliinisuus
dc.subject.other mies
dc.title Kaunokirjallisuuden yhteiskunnallisia ulottuvuuksia : sosiaalisen todellisuuden rakentuminen kielessä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207092024
dc.subject.ysa diskurssi
dc.subject.ysa hegemonia
dc.subject.ysa maskuliinisuus
dc.subject.ysa miehet
dc.subject.ysa kaunokirjallisuus
dc.subject.ysa konstruktivismi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.subject.method Diskurssianalyysi
dc.date.updated 2012-07-09T09:55:26Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record